Kommunförsöken med sysselsättning

I början av 2021 inleds kommunförsök med sysselsättning, som förlänger och breddar verksamhetsmodellen för de regionala sysselsättningsförsök som upphörde i slutet av 2018.

Den kompletterande ansökningsomgången för de kommunala sysselsättningsförsöken genomfördes 12 maj–26 juni 2020. Inledandet av den kompletterande ansökningsomgången delades ut från arbets- och näringsministeriet för kännedom till alla kommuner samt lades ut på ministeriets webbplats, där också dokument och statistisk information om ansökan samlades som kommuner kan använda.

Den kompletterande ansökningsomgången resulterade i 12 ansökningar som omfattar sammanlagt 38 nya kommuner:

 • Kyrkslätt
 • Kides, Lieksa, Juga, Rääkkylä, Heinävesi, Ilomants, Tohmajärvi
 • Kurikka, Kauhajoki, Östermark, Storå, Bötom, Alavo, Soini
 • Raseborg, Hangö
 • Vichtis, Högfors    
 • Borgå
 • Ulvsby som en del av det redan fastställda försöket i Björneborg och Kumo
 • Koskis som en del av det redan fastställda försöket i Salo och Marttila
 • Kannus, Perho, Kaustby, Vetil, Halso, Toholampi och Lestijärvi som en del av det redan fastställda försöket i Karleby
 • Pertunmaa som en del av det redan fastställda försöket i S:t Michel, Juva, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala och Hirvensalmi
 • Jämsä, Keuru, Saarijärvi
 • Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Ylivieska

Tjänstemannahandläggningen av ansökningarna inleddes vid arbets- och näringsministeriet den 29 juni 2020. Besluten om försöken inom ramen för den kompletterande ansökan fattas i augusti-september.

Inom den utsatta tiden ansökte 30 kommuner och samkommuner om att delta i de kommunala sysselsättningsförsöken. I försöken deltar sammanlagt 123 kommuner.

Av ansökningarna valdes 20 ut för en fortsatt beredning enligt de bedömningskriterier som nämns i ansökningsbrevet. Som riktgivande villkor användes det sammanlagda invånarantalet i de kommuner som ansökt (minst 30 000) och antalet kunder i försöken inom närings-, trafik- och miljöcentralens område (högst cirka 40 procent av samtliga arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån).  

I fråga om genomförandeplanen bedömdes bland annat

 • hur genomförbara de föreslagna åtgärderna är
 • om sektorsövergripande service erbjuds i försöksområdet (till exempel samordning av utbildningstjänster och social- och hälsovårdstjänster med sysselsättningstjänsterna
 • vilka sysselsättningseffekter som kan förväntas av försöket och
 • om kommunernas egen finansieringsandel sannolikt är tillräcklig. 

Kommuner och samkommuner som valts till den fortsatta beredningen 

 1. Seinäjoki, Ilmajoki /området för NTM-centralen i Södra Österbotten
 2. S:t Michel, Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala / området för NTM-centralen i Södra Savolax
 3. Nyslott / området för NTM-centralen i Södra Savolax
 4. Tavastehus, Hattula, Janakkala / området för NTM-centralen i Tavastland
 5. Lahtis, Hollola, Asikkala, Kärkölä, Orimattila / området för NTM-centralen i Tavastland
 6. Hyrynsalmi, Kajana, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Paltamo, Ristijärvi / området för NTM-centralen i Kajanaland
 7. Jyväskylä, Laukas, Muurame, Äänekoski / området för NMT-centralen i Mellersta Finland
 8. Rovaniemi, Torneå, Kemijärvi, Sodankylä / området för NMT-centralen i Lappland
 9. Tammerfors och 21 kommuner / NTM-centralen i Birkaland
 10. Karleby / området för NTM-centralen i Österbotten
 11. Joensuu, Outokumpu, Libelits, Polvijärvi, Kontiolax / området för NTM-centralen i Norra Karelen 
 12. Uleåborg, Karlö, Ii, Kempele, Limingo, Lumijoki, Tyrnävä, Muhos / området för NTM-centralen i Norra Österbotten
 13. Brahestad, Pyhäjoki, Siikajoki / området för NTM-centralen i Norra Österbotten
 14. Kuopio, Idensalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Vieremä / området för NTM-centralen i Norra Savolax
 15. Björneborg, Kokemäki / området för NTM-centralen i Satakunta
 16. Esbo / området för NTM-centralen i Nyland
 17. Helsingfors / området för NTM-centralen i Nyland
 18. Vanda, Kervo / området för NTM-centralen i Nyland
 19. Salo, S:t Mårtens / området för NTM-centralen i Egentliga Finland
 20. Åbo, Letala, Pemar, Sagu, Nystad / området för NTM-centralen i Egentliga Finland

Försöksområdena bekräftas slutligt när försökslagen som är under beredning har godkänts av riksdagen.

Kundgrupper som övergår till försöken

Till försöken hänvisas inom försöksområdena de arbetssökande som är arbetslösa eller deltar i arbetskraftsservice som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Dessutom ingår i målgruppen alla under 30 år gamla arbetssökande och alla invandrare som är antingen arbetslösa eller deltar i arbetskraftsservice vid arbets- och näringsbyråerna inom projektområdena. Försökskommunen ansvar för tillhandahållande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice (arbets- och näringstjänster) till dessa kundgrupper. Hänvisningen till kund hos kommunen innebär att arbets- och näringsbyrån informerar den arbetssökande om att dennes hemkommun i fortsättningen ansvarar för tillhandahållande av arbets- och näringstjänster till honom eller henne. 

Vad eftersträvas med försöken?

Sysselsättningsförsöken syftar till att på ett effektivare sätt än i nuläget främja att arbetslösa arbetssökande sysselsätts och vägleds till utbildning samt till att ta fram nya lösningar på tillgången till kompetent arbetskraft. Syftet med försöken är att förbättra möjligheterna särskilt för personer som varit arbetslösa en längre tid eller med en svag ställning på arbetsmarknaden att komma in på arbetsmarknaden. I försöken utvecklas sådana sysselsättningsfrämjande tjänster och servicemodeller för arbetssökande som bättre än i nuläget kan identifiera och lösa kundernas individuella servicebehov, hinder för sysselsättning samt kompetensutvecklingsbehov.

Regeringen ska senare fastställa riktlinjer för en permanent servicestruktur i arbetskraftspolitiken

Försöken följs upp med hjälp av kontinuerlig statistisk uppföljning och en separat forskningsbaserad utvärdering av effekterna. ANM bereder i samarbete med kommuner och andra intressenter riksomfattande uppföljningsindikatorer för försöken. För försöksområdena tas det månatligen fram uppföljningsinformation om hur försöket framskrider. För försöken utarbetas en gemensam utvärderingsplan.

Regeringen fastställer riktlinjer för en permanent servicestruktur i arbetskraftspolitiken under regeringsperioden.

På adressen www.tem.fi/tyollisyyskokeilut finns det ansökningsmaterial som skickades till kommunerna den 8 oktober 2019, och där finns det närmare information om kommunförsöken med sysselsättning.