Hyppää sisältöön
Media

Hallitus antoi esityksensä työntekijöiden aseman turvaamiseksi yhtiöiden rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2022 14.04
Tiedote

Esitys perustuu EU:n direktiiviin, joka turvaa henkilöstön aseman, kun työnantaja suunnittelee tai toteuttaa rajat ylittäviä yritysjärjestelyitä. Rajat ylittävä järjestely voi olla yritysten sulautuminen, yrityksen jakautuminen tai kotipaikan siirto.

Hallitus antoi 13.10.2022 eduskunnalle esityksensä, jolla pannaan täytäntöön yhtiöoikeudellisia yritysjärjestelyjä koskevan direktiivin säännökset työntekijöiden aseman turvaamisesta. 

Esityksen tavoitteena on turvata henkilöstön asema, kun työnantajayhtiö suunnittelee tai toteuttaa rajat ylittäviä sulautumista, jakautumista tai kotipaikan siirtoa. Säännöksillä turvattaisiin:

  • henkilöstön työsuhteeseen perustuvien oikeuksien jatkumista
  • henkilöstön olemassa olevaa oikeutta hallintoedustukseen 
  • henkilöstön kuulemista ja tiedottamista työnantajan valmistellessa yritysjärjestelyjä

Henkilöstön osallistumisoikeudet

EU-direktiivin tavoitteena on turvata henkilöstön osallistuminen ja edustus yrityksen hallinnossa. Työntekijöiden hallintoedustusta koskevat säännökset poikkeavat EU-maiden välillä, eikä kaikissa maissa ole käytössä hallintoedustusta. 

Suomen yhteistoimintalain mukaan henkilöstöllä on halutessaan oikeus nimetä edustajansa työnantajayhtiön hallintoon, jos yrityksessä on yli 150 työntekijää. Rajat ylittävien järjestelyjen osalta työntekijöiden hallintoedustuksen jatkuvuutta turvataan Suomessa jo nyt yhtiöiden sulautumisessa ja yhtiön jakautumisessa. Nyt hallitus esittää, että jatkossa sääntely kattaisi myös yhtiön kotipaikan siirron, kuten direktiivi edellyttää.

Rajat ylittävien järjestelyjen seurauksena syntyvissä yhtiöissä, joiden kotipaikka on Suomi, sovellettaisiin lähtökohtaisesti Suomen lainsäädäntöä. Tietyissä tilanteissa sovellettaisiin kuitenkin eurooppayhtiöitä koskevia menettelyjä.

Henkilöstöä tiedotettava ja kuultava suunnitelmista

Direktiivi edellyttää, että henkilöstöä tiedotetaan oikea-aikaisesti ja kuullaan suunnitteilla olevasta yritysjärjestelyistä. Hallitus esittää, että yrityksen tulisi tiedottaa henkilöstölle ja kuulla sitä ennen kuin yhtiökokouksessa käsitellään selvitystä tai suunnitelmaa henkilöstön asemasta yritysjärjestelyssä. 

Henkilöstölle pitäisi myös antaa perusteltu vastaus sen selvitykseen tai suunnitelmaan esittämistä huomautuksista ennen kuin järjestelystä päätetään.

Työnantajavelvoitteiden jatkuvuus

Työnantajia koskeviin työnantajavelvoitteisiin kuuluu muun muassa työehtosopimuksen mukaisen palkan maksaminen sekä työoikeuteen, työsuojeluun, työterveyteen ja sosiaaliturvan rahoitukseen liittyviä velvoitteita. Hallituksen esityksellä varmistetaan työnantajavelvoitteiden jatkuminen rajat ylittävissä järjestelyissä, kuten direktiivi edellyttää. 

Jos kyse on liikkeen luovutuksessa, sovelletaan liikkeen luovutusta koskevia työsopimuslain ja merityösopimuslain säännöksiä. Hallituksen esityksen mukaan sulautumisessa muodostettava yhtiö ja kotipaikan siirtävä yhtiö vastaavat työnantajavelvoitteista myös muissa tapauksissa. 

Yhtiön jakautuessa jakautumissuunnitelmassa tulee määritellä, mikä jakautumisen seurauksena syntyvistä yhtiöistä toimii kunkin työntekijän työnantajana ja vastaa työsuhteen ehtojen ja muiden työnantajavelvoitteiden jatkuvuudesta. 

Hallituksen esittämät muutokset tulisivat voimaan 31.1.2023. Direktiivi edellyttää myös yhtiöoikeudellisia säännöksiä, jotka pannaan täytäntöön oikeusministeriöstä 19.9.2022 annetulla hallituksen esityksellä. 

Lisätiedot: 
hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, p. 029 506 4131

 
Sivun alkuun