Hyppää sisältöön

Ilman huoltajaa Suomeen tulleiden nuorten jälkihuollon yläikäraja nousee 25 vuoteen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.7.2020 14.26
Tiedote

Oleskeluluvan saanut alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen tullut nuori voi olla 15.7.2020 lukien jälkihuollon piirissä siihen asti, kunnes hän täyttää 25 vuotta. Tasavallan presidentti vahvisti kotoutumislain muutoksen 9.7.2020.

Laissa kotoutumisen edistämisestä säädetään niistä palveluista, joita oleskeluluvan saaneille alaikäisenä ilman huoltajaa tulleille tarjotaan. Nuoret ovat tähän asti voineet olla tuen piirissä siihen saakka, kunnes he täyttävät 21 vuotta. Kotoutumislakia muutettiin, koska vastaava lastensuojelun jälkihuollon yläikäraja nousi 25 vuoteen 1.1.2020. Muutos tulee voimaan 15.7.2020.

Kunnat vastaavat jälkihuollon palveluiden järjestämisestä alaikäisenä ilman huoltajaa tulleille nuorille. Valtio korvaa kunnille ilman huoltajaa maassa olevien asumisesta ja tuesta aiheutuvat kustannukset. Lakimuutoksen myötä kunnille korvataan palveluiden järjestämisestä aiheutuneet kustannukset siihen saakka, kunnes nuori täyttää 25 vuotta. Kotoutumislain mukaan korvaamisen edellytyksenä on, että siitä on erikseen sovittu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja kunnan kesken. Kustannukset korvataan enintään kymmeneltä vuodelta.

Kotoutumisen edistäminen ei ole peruste lastensuojelun palveluihin

Kotoutumislakiin tehtiin samalla muutoksia, joiden avulla selkeytetään nykylain kirjauksia. Laissa aiemmin ollut viittaus muihin lastensuojelun palveluihin rinnastettaviin toimenpiteisiin korvattiin viittauksella sosiaalihuollon palveluihin ja muihin tukipalveluihin. Lisäksi kotoutumislaista kumottiin kohta, jonka mukaan kotoutumista edistävinä toimenpiteinä voidaan järjestää esimerkiksi ”alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneen ja oleskeluluvan saaneen lastensuojelun jälkihuollon toimenpiteitä ja palveluja”.

Muutosten tavoitteena ei ole muuttaa ilman huoltajaa tulleille tarjottavan tuen sisältöä vaan ainoastaan selventää sitä, ettei kotoutumislain mukaisessa tuessa ole kyse lastensuojelun palveluista.

Päätös on luettavissa sivulla tem.fi/paatokset.

Lisätiedot:
Anna Bruun, neuvotteleva virkamies, TEM, p. 029 504 8254

 
Sivun alkuun