Skip to content
Government and ministries

Över 45 000 färre arbetslösa arbetssökande än för ett år sedan

Arbets- och näringsministeriet
25.9.2018 9.08
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av augusti sammanlagt 243 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 45 400 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 40 800. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 73 300, vilket är 29 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 91 200, dvs. 17 700 färre än vid samma tidpunkt föregående år.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 5 100 färre än i augusti i fjol, dvs. sammanlagt 31 500. I januari–augusti avslutades i genomsnitt 67,7 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 4,5 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under augusti 59 000 nya lediga jobb, dvs. 7 700 fler än i augusti i fjol. Allt som allt fanns det i augusti 104 400 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 15 300 fler än för ett år sedan.

I slutet av augusti deltog 118 500 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 000 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

I slutet av augusti fanns det i hela landet uppskattningsvis 12 700 permitterade, vilket är 4 900 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 6 800, vilket är 2 500 färre än i augusti i fjol.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 6,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i augusti 64 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 72,6 procent, dvs. 2,1 procentenheter högre än i augusti i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 186 000, vilket är 16 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 6,8 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:

ANM:s sysselsättningsöversikt

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: http://www2.toimialaonline.fi/  sökväg Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

Back to top