Aktuaalne teave võimalike elektrivarustusprobleemide kohta

Ajankohtaista tietoa mahdollisesta sähköpulatilanteesta viroksi.

Up-to-date information on possible power shortages in Estonian.

14.10.2022

Venemaa agressioon Ukrainas on mõjutanud terve Euroopa Liidu energiaolukorda. Sügisel ja talvel energiatarbimine kasvab. Energiaolukord saab olema eriti keeruline Kesk-Euroopas, aga ka Soomes.

Tavainimene tajub energiakriisi hinnatõusu kujul. Viimase aasta jooksul on tõusnud näiteks elektri ja kütuse hind. Soome valitsus on rakendanud meetmeid energiahindade tõusu kontrolli alla hoidmiseks ja inimeste toetamiseks seoses suurenevate kulutustega. Lisaks rakendatakse Euroopa Liidus meetmeid energiahindade tõusu vältimiseks terves liidus.

Käesolevale veebilehele on koondatud teave selle kohta, kuidas ja milleks igaüks peaks energia kokkuhoius osalema, kuidas võimalikud elektrivarustusprobleemid tekivad ja kuidas elektrivarustusprobleemi korral toimida.

Energia kokkuhoid ja elektritarbimise tipukoormuste vähendamine

Elektrisüsteemi toimimiseks peavad elektri tootmine ja tarbimine olema võrdsed. Elektri piisavust mõjutab nii tootmise kui ka tarbimise hulk. Tootmise hulka mõjutavad muuhulgas ilma ja Olkiluoto 3 olukord.

Praeguse tarbimise juures võib meid järgmisel talvel oodata ees olukord, kus elektritarbimine on tootmisest suurem. Sellistes olukordades võib põhivõrguettevõte Fingrid otsustada viia läbi piirkondlikke kontrollitud elektrikatkestusi. Kontrollitud elektrikatkestuste abil hoitakse ära kogu elektrisüsteemi kokkuvarisemine.

Igaüks võib oma tarbimist vähendades mõjutada seda, et elektritarbimine ei ületa selle tootmist. Seepärast peavad kõik osalema ühistel energiasäästutalgutel.

Kraad madalamaks - energiat säästes talve poole

Selleks, et järgmisel talvel kõigile elektrit jätkuks, peavad kõik inimesed, ettevõtted ja organisatsioonid elektri kokkuhoius osalema. Kampaanias „Kraad madalamaks“ antakse konkreetseid nõuandeid, kuidas igaüks oma elektritarbimist mõjutada saab. Mõned neist nippides on järgmised

  • Langeta temperatuuri siseruumides. Temperatuuri langetamine ühe kraadi võrra vähendab energiatarbimist viie protsendi võrra. Soovituslik temperatuur üldkasutatavates eluruumides on 20–21 ºC ja magamistubades 18–20 º.
  • Kasuta vähem sooja vett. Suurem osa soojast tarbeveest kulub pesemiseks.
  • Väldi elektritarbimist tippkoormuse ajal, ehk tööpäevadel kell 8−10 ja 16−18. Planeeri oma igapäevaelu nii, et kasutad suure energiakuluga seadmeid (nt põrandaküte, ahi) siis, kui elektrit on piisavalt ja see on odav. Väldi suure energiatarbega seadmete kasutamist tipptundidel, tööpäevadel vahemikus kell 8–10 ja 16–18.

Täpsemaid nõuandeid energia säästmiseks ja lisateavet kampaania „Kraad madalamaks“ kohta leiad kampaania veebilehelt.

Jälgi ja planeeri oma elektritarbimist

  • Laadi oma telefoni rakendus Fingridin Tuntihinta, mis näitab järgmise ööpäeva elektri tunnihinda.
  • Paljude elektriettevõtete rakendused võimaldavad sul jälgida oma elektritarbimist ja võrrelda seda näiteks eelmise aasta omaga. Jälgi ka oma elektriettevõtte teavitusi.
  • Fingridi Datahubist leiad rohkelt teavet oma elektrilepingu ja elektritarbimise kohta. Datahubist saad vaadata ka seda, milline on sinu elektrileping ja milline on sinu piirkonna jaotusvõrguettevõte.

Elektrivarustusprobleemid ja kontrollitud elektrikatkestused

Tundidepikkusi elektrikatkestusi võib tavaolukorras ettenägematult esineda mitmel põhjusel, näiteks tormide või rikete tagajärjel. Elektrituru õigusaktide kohaselt ei tohi tormid või lumesurve põhjustada detailplaneeringu piirkondades üle kuue tunni pikkust ja muudes piirkondades üle 36 tunni pikkust elektrikatkestust. Seega peavad kliendid olema valmis elektrikatkestusteks ka tavaolukorras.

Kui Soomes tekib olukord, kus elektritarbimine ületab elektritootmise, võtab põhivõrguettevõte Fingrid vastu otsuse kontrollitud elektrikatkestuste alustamise kohta. Praktikas tähendab see seda, et Fingrid annab kohalikele jaotusvõrguettevõtetele teada, kui palju tuleb igas piirkonnas elektritarbimist vähendada. Jaotusvõrguettevõtted vastutavad teatud piirkondade elektrivarustuse eest. Elektrimüüja ehk ettevõtte, kellega näiteks kodumajapidamised elektrilepingu sõlmivad, võib olla piirkonna jaotusvõrguettevõttest erinev ettevõte.

Elektrikatkestused toimuvad kahe tunni kaupa seni, kuni elektrivarustusprobleemid lõppevad. Elektrivarustusprobleemid võivad olla ette teada või ootamatud. Elektrivarustusprobleemidest teavitavad Fingrid ning tööhõive- ja majandusministeerium. Jaotusvõrguettevõtted teavitavad oma kliente.

Valmistumine ja tegutsemine elektrivarustusprobleemi korral

 

  • Vähenda elektritarbimist eelkõige tippkoormuse ajal, et aidata ennetada elektrivarustusprobleeme.
  • Kui elektrikatkestus algab, lülita elektriseadmed välja. Lülita välja eelkõige ahi, triikraud, kohvimasin ja pesumasin, et need ei põhjustaks tulekahju, kui elekter tagasi tuleb.
  • Ära helista hädaabinumbril, kui sul ei ole tõsist hädaolukorda.
  • Rohkem konkreetseid juhiseid elektrivarustusprobleemideks valmistumise kohta leiad veebilehelt: Elektrikatkestus - 72 tundi.

 

Lisateave