Skip to content

EU:n kilpailukykyministerit keskustelevat eurooppalaisesta teollisuuspolitiikasta ja kilpailukyvystä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2020 9.00
Tiedote
Ministeri Mika Lintilä.

Ministerit käsittelevät EU:n kilpailukykyministereiden epävirallisessa videokokouksessa 19.11.2020 Euroopan teollisuuspolitiikan tulevaisuutta. Kolme keskeistä uudistamisteemaa ovat digitaalisuus, vähähiilisyys ja muutoskyky. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä osallistuu 19.11.2020 järjestettävään EU:n sisämarkkinoista ja teollisuuspolitiikasta vastaavien kilpailukykyministerien videokokoukseen. Kokouksessa aiheena on elpymisen hyödyntäminen teollisuuden uudistamiseen. Tavoitteena on vahvistaa Euroopan-laajuista yhteistyötä, edistää teollisuutta uudistavaa vihreään siirtymää ja parantaa samalla yritysten kilpailukykyä.

Kokouksessa ministerit käyvät keskustelun aiheesta ”Elpymisen hyödyntäminen: dynaamisempi, joustavampi ja kilpailukykyisempi eurooppalainen teollisuus investoimalla vihreään siirtymään”.

Tiedostusasioina kokouksessa on pk-lähettiläsverkoston vuosittainen raportti kilpailukykyneuvostolle ja uusi kuluttaja-asioiden toimintaohjelma. Lisäksi Portugali esittelee tulevan puheenjohtajuuskauden työohjelmaa.

– On tärkeää ottaa teollisuus ja yritykset tiiviisti mukaan suunnittelemaan ja rakentamaan toimenpiteitä, jotka vievät kohti kunnianhimoisia ilmasto-, digi- ja kestävyystavoitteita. Tällaisilla toimilla voidaan varmistaa, että matka tavoitteisiin tarjoaa yrityksille liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia, ministeri Mika Lintilä sanoo.

Koronapandemian myötä Euroopan teollisuuden kyky reagoida olosuhteiden muutoksiin ja kriiseihin eli resilienssin vahvistaminen on noussut merkittäväksi uudistusteemaksi digitaalisuuden ja vähähiilisyyden lisäksi.

Lisätiedot:
Elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU-KV-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 029 504 7171
Johtava asiantuntija Anita Silanterä, TEM, p. 029 504 7256
Erityisasiantuntija Taru Löyttymäki, TEM, p. 029 504 7177

Back to top