Hoppa till innehåll

EU:s konkurrenskraftsministrar diskuterar den europeiska industripolitiken och konkurrenskraften

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2020 9.00
Pressmeddelande
Ministeri Mika Lintilä.

Vid en inofficiell videokonferens för EU:s konkurrenskraftsministrar 19.11.2020 ska ministrarna behandla den europeiska industripolitikens framtid. Tre centrala reformteman är digitalisering, koldioxidsnålhet och förändringsförmåga. Näringsminister Mika Lintilä företräder Finland vid mötet.

Näringsminister Mika Lintilä deltar i videokonferensen 19.11.2020 för de konkurrenskraftsministrar som ansvarar för EU:s inre marknad och industripolitik. Temat för mötet är utnyttjande av återhämtningen för förnyelse av industrin. Målet är att stärka det europeiska samarbetet, främja en grönare omställning som förnyar industrin och samtidigt förbättra företagens konkurrenskraft.

Under mötet kommer ministrarna att diskutera ”Utnyttjande av återhämtningen: en mer dynamisk, flexibel och konkurrenskraftig europeisk industri genom att investera i den gröna omställningen”. Informationsfrågor vid mötet är SMF-ambassadörsnätverkets årliga rapport till konkurrenskraftsrådet och det nya handlingsprogrammet för konsumentfrågor. Dessutom kommer Portugal att presentera arbetsprogrammet för det kommande ordförandeskapet.

– Det är viktigt att industrin och företagen engageras aktivt i planeringen och utarbetandet av åtgärder som leder till ambitiösa klimat-, digitaliserings- och hållbarhetsmål. Genom sådana åtgärder kan man säkerställa att resan till målen erbjuder företagen affärs- och tillväxtmöjligheter, säger minister Mika Lintilä.

I och med coronapandemin har den europeiska industrins förmåga att reagera på förändringar i förhållandena och kriser, dvs. att stärka resiliensen, blivit ett viktigt reformtema utöver digitaliseringen och koldioxidsnålheten.

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Anita Silanterä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7256
Taru Löyttymäki, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7177

Tillbaka till toppen