Skip to content

Suomi ja Belgia ovat allekirjoittaneet sopimuksen uusiutuvan energian tilastollisista siirroista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 3.9.2021 9.03
Tiedote
Kuvassa ministeri Lintilä

Elinkeinoministeri Mika Lintilä ja Belgian energiaministeri Tinne Van der Straten ovat allekirjoittaneet Suomen ja Belgian välisen sopimuksen EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukaisista tilastollisista siirroista. Suomi ja Belgia pääsivät asiasta sopimukseen kesäkuussa, ja valtioneuvosto valtuutti ministeri Lintilän allekirjoittamaan sopimuksen Suomen puolesta. Ministeri Lintilä allekirjoitti sopimuksen 2. syyskuuta.

– Suomen pitkäjänteinen panostus uusiutuvan energian lisäämiseen on ollut menestyksellistä. Olemme ylittäneet tavoitteemme. Tilastolliset siirrot ovat tässä kohtaa keino täyttää EU-tason velvoitteet kustannustehokkaasti. Neuvottelumme Belgian kanssa etenivät sujuvasti, ja lopputulos hyödyttää molempia osapuolia, toteaa ministeri Mika Lintilä.

EU:n uusiutuvan energian direktiivissä Suomen kansallinen sitova kokonaistavoite on 38 prosentin uusiutuvan energian osuus vuoteen 2020 mennessä. Suomi ylitti tämän tavoitteen, kun uusiutuvien osuus oli vuonna 2019 noin 42 % energian loppukulutuksesta. 

Direktiivissä eri jäsenvaltioiden tavoitteisiin pääsemistä ja samalla EU:n yhteisen tavoitteen saavuttamista on haluttu helpottaa säätämällä niille mahdollisuudesta tilastollisina siirtoina hyödyntää toisessa jäsenmaassa saavutettuja uusiutuvan energian ylityksiä omassa tavoitteessaan.

Suomi myy uusiutuvan energian ylijäämänsä Belgialle noin 18,6 miljoonalla eurolla

Sopimuksella Suomi siirtää Belgialle uusiutuvan energian tavoitteensa toteutunutta ylijäämää. Siirrettävä kiinteä määrä on 1376,5 GWh. Siirron kauppahinta on 18 582 750 euroa, kun tilastollisten siirtojen hinnaksi sovittiin koko myytävän määrän osalta 13,5 euroa/MWh. Belgia suorittaa tämän maksun Suomelle 30.9.2021.

Suomen ja Belgian tulee ilmoittaa Euroopan komissiolle tilastollisista siirroista 31.12.2021 mennessä mukaan lukien siirrettyä energian määrää ja hintaa koskevat tiedot. Komissiolle on annettu ennakkoilmoitus neuvottelujen etenemisestä 31.3.2021. 

Tilastollisten siirtojen valmistelun ja sopimusneuvottelut on hoitanut Suomen puolesta TEM ulkoministeriön tuella. Valtioneuvoston ohjesäännön nojalla energiapolitiikka kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan ja uusiutuvan energian direktiivin kansallinen toimeenpano on ministeriön vastuulla. TEM antoi syyskuussa 2020 eduskunnalle selvityksen e-kirjeellä (E 104/2020 vp) sopimustunnustelujen ja - neuvottelujen aloittamisesta.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 050 472 0706
elinkeinoministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, puh. 050 516 2868 

Back to top