Skip to content

Kimmo Peltonen jatkaa Tukesin pääjohtajana

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2021 13.36
Tiedote
Kimmo Peltonen
Kimmo Peltonen

Kimmo Peltonen jatkaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) pääjohtajana tulevan viisivuotiskauden ajan 1.7.2021–30.6.2026. Valtioneuvosto päätti nimityksestä 10.6.2021.

Pääjohtaja johtaa Tukesin toimintaa sekä vastaa viraston toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta.

Kimmo Peltonen on koulutukseltaan filosofian tohtori. Hän on toiminut Tukesin pääjohtajana vuodesta 2014 lähtien. Tätä ennen hän on työskennellyt Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa osastonjohtajana, professorina sekä tutkimusyksikön johtajana vuosina 2006–2014. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos EELA:ssa hän on työskennellyt osastonjohtajana ja professorina vuosina 2002–2006. Lisäksi Peltonen on tehnyt pitkän tutkijauran Työterveyslaitoksen palveluksessa.

Tukes valvoo ja edistää tuotteiden, palveluiden sekä tuotantojärjestelmien turvallisuutta, vaatimustenmukaisuutta ja luotettavuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Turvallisuuden lisäksi Tukes edistää energiatehokkuutta ja teknistä harmonisointia sekä varmistaa vaatimustenmukaisten tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden. Viraston ydintehtäviä ovat myös turvallisuusviestintä, tutkimus ja kehittäminen sekä toimialan kansalliseen ja EU-sääntelyyn vaikuttaminen. 

Virka tuli haettavaksi viranhaltijan nykyisen seitsemän vuoden virkakauden päättyessä 30.6.2021. Tehtävään tuli kuusi hakemusta.

Lisätiedot:
ylijohtaja Antti Neimala, TEM, p. 0295 047 039
henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela, TEM, p. 0295 047 988

Back to top