Hoppa till innehåll

Kimmo Peltonen fortsätter som generaldirektör för Säkerhets- och kemikalieverket

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2021 13.36
Pressmeddelande
Kimmo Peltonen
Kimmo Peltonen

Kimmo Peltonen fortsätter som generaldirektör för Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) 1 juli 2021–30 juni 2026. Statsrådet fattade beslut om utnämningen den 10 juni 2021.

Generaldirektören leder verksamheten vid verket samt svarar för utvecklingen av verksamheten och verksamhetsresultaten och för att målen nås.

Kimmo Peltonen är filosofie doktor. Han har varit generaldirektör för Säkerhets- och kemikalieverket sedan 2014. Dessförinnan arbetade han som avdelningschef, professor samt direktör för forskningsenheten vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira åren 2006–2014. Han tjänstgjorde som avdelningschef och professor vid Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel (EELA) 2002–2006. Dessutom har Peltonen gjort en lång forskarkarriär vid Arbetshälsoinstitutet.

Säkerhets- och kemikalieverket har till uppgift att övervaka och främja säkerhet, tillförlitlighet och överensstämmelse med kraven hos produkter, tjänster och produktionssystem samt att övervaka och främja konsumentsäkerhet och kemikaliesäkerhet. Utöver säkerheten främjar verket energieffektiviteten och den tekniska harmoniseringen samt säkerställer den fria rörligheten för varor och tjänster som överensstämmer med föreskrivna krav. Till verkets kärnuppgifter hör också säkerhetskommunikation, forskning och utveckling samt påverkan på den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen inom verksamhetsområdet. 

Tjänsten ledigförklarades när den nuvarande tjänsteinnehavarens mandatperiod på sju år gick ut den 30 juni 2021. Uppgiften söktes av sex personer.

Ytterligare information:
Antti Neimala, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 039
Heidi Nummela, personal- och förvaltningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7988

Tillbaka till toppen