Skip to content
Government and ministries

Minister Lintilä representerar Finland vid ministermötet om stålproduktion

Arbets- och näringsministeriet
23.10.2020 15.25
Pressmeddelande
Elinkeinoministeri Mika Lintilä nojaa porraskaiteeseen ja katsoo suoraan kameraan.

Vid det internationella ministermötet diskuteras i videokonferens den 26 oktober 2020 den globala överkapaciteten inom stålproduktionen, vilket orsakar problem för konkurrenskraften inom stålindustrin. Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintilä.

År 2016 inrättade G20-länderna och OECD ett internationellt forum för överkapacitet inom stålindustrin (GFSEC). Syftet med det internationella forumet är att finna lösningar på den överkapacitet inom produktionen som i stor utsträckning skadar stålindustrin, dvs. en situation där stålproduktionskapaciteten överskrider efterfrågan på stål.

– Stål behövs inom många industrisektorer och i olika produktionsskeden, t.ex. inom bilindustrin och byggbranschen. Därför är det viktigt att genom diskussioner finna en global gemensam förståelse för vilka marknadsutsikterna för stål är och hur staternas åtgärder påverkar marknadsläget, säger näringsminister Mika Lintilä.

Minister Lintilä betonar dessutom att det är nödvändigt att avstå från förfaranden som snedvrider konkurrensen.

Målet är en ekonomiskt hållbar och konkurrenskraftig stålindustri

Forumet behandlar särskilt det faktum att det för närvarande finns för mycket stålproduktionskapacitet i förhållande till efterfrågan. Forumets mål är att minska överskottsproduktionen, eftersom en ekonomiskt hållbar och konkurrenskraftig produktion gynnar både stålindustrin och stålanvändarna.

Forumet samlar in information om stålproduktion och stödåtgärder för att öka den. Genom sin verksamhet strävar forumet efter att främja en stålindustri och stålpolitik som baserar sig på fri handel och konkurrens.

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Anita Silanterä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7256

Back to top