Skip to content

Rapport: Ekonomisk tillväxt förutsätter fler investeringar och lösningar på kompetensbristen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2020 9.00 | Publicerad på svenska 26.2.2020 kl. 13.05
Pressmeddelande

Den ekonomiska tillväxten i Finland förväntas åren 2020–2021 hamna på cirka en procent, om det inte sker någonting exceptionellt i världsekonomin och konjunkturerna. Tillväxtmöjligheter finns dock inom många branscher, såsom bioekonomi och cirkulär ekonomi och gruvindustrin.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets näringspolitiska lägesbild som publicerades den 24 februari 2020. Enligt rapporten kan den ekonomiska tillväxten fortfarande sakta ned efter åren 2020–2021 om man inte finner metoder för att höja produktiviteten och världshandeln inte återhämtar sig.

Utvecklingsutsikterna under den närmaste tiden är osäkra, men det finns tillväxtmöjligheter inom många branscher

Stämningen bland företagen är avvaktande eftersom det är svårt att sia om framtiden. Osäkerheten återspeglas så att ökningen av investeringarna håller i år på att stanna av. Tillväxtspurten av forsknings-och utvecklingsutgifterna åren 2017–2018 håller också på att mattas av, men utsikterna för 2020–2021 är försiktigt positiva. Tillväxten begränsas dessutom av bristen på kompetenta arbetstagare och kompetens inom till exempel IKT och programvarubranschen.

– I Finland finns dock betydande tillväxtpotential inom många sektorer och specialiseringsområden. Inom till exempel bioekonomin och den cirkulära ekonomin, gruvbranschen, livsmedelsbranschen, diagnostiken och fotoniken finns det många för Finland intressanta öppningar. Företagens låga investeringsnivå och huruvida den kompetenta arbetskraften räcker till väcker dock oro, säger näringsminister Mika Lintilä.

Enligt rapporten fortsätter tillväxten inom till exempel gruvbranschen och malmletningen. Samutvecklingsprojekt har beretts bland annat inom områden som utvecklingsarbetet med ackumulatorklustern, gruvornas miljökonsekvenser, Geologiska forskningscentralens provanrikningsfabrik samt forskning om geoenergi och torvmarker. Geologiska forskningscentralens, Aalto universitetets och VTT:s gemensamma koncentration inom cirkulär ekonomi har precis inrättats i Otnäs.

Lägesbilden utgörs av synpunkter från ANM:s förvaltningsområde

Lägesbilden baserar sig på en enkät till åtta organisationer som styrs av arbets- och näringsministeriet. Lägesbilden behandlar bland annat aktuella frågor som gäller FoU-verksamheten, kapitalplaceringsmarknaden, exportfinansiering, geoområdet och marknadens funktion. Rapporten bidrar till att precisera helhetsbilden av den ekonomiska riktningen och är till stöd för den politiska beredningen och ägarstyrningen vid ministeriet.

Lägesbilden publiceras två gånger om året. I bägge rapporterna behandlas även varierande, tematiska aktuella ämnen. Denna gång innehåller rapporten översikter av de ekonomiska utsikterna och om tillståndet för forsknings- och utvecklingsverksamheten i Finland.

Ytterligare upplysningar:

Kai Husso, huvudplanerare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3683
Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8084

Back to top