Skip to content
Government and ministries

EU:s konkurrenskraftsministrar diskuterar rymdens betydelse för ekonomin och Europas roll på rymdmarknaden

Arbets- och näringsministeriet
19.11.2020 9.00
Pressmeddelande

Näringsminister Mika Lintilä deltar i ett inofficiellt videomöte om rymdpolitiken för EU:s konkurrenskraftsministrar 20.11.2020. Ministrarna ska diskutera Europas roll i den internationella rymdekonomin, marknadsutvecklingen inom sektorn och gemensamma spelregler.

Den växande marknaden för rymdindustrin, som lockat privata och offentliga aktörer under de senaste åren, är temat för EU-ministrarnas möte. Vid mötet behandlas bland annat Europas ställning på den internationella rymdmarknaden. Efter mötet ordnas ett gemensamt rymdrådsmöte för Europeiska rymdorganisationen (ESA) och Europeiska rymdorganisationen (ESA).

– Rymdlösningarna främjar målen för hållbar tillväxt och förbättrar Europas konkurrenskraft, oberoende och flexibilitet. Exempelvis information från fjärranalyssatelliter kan utnyttjas för att utreda klimatförändringens konsekvenser, och data från navigationssatelliter används för den autonoma trafikens behov, säger minister Lintilä.

Ur Finlands synvinkel bör den gemensamma europeiska rymdpolitiken främjas systematiskt. Det är viktigt att Europa också är aktivt när det gäller att utveckla den internationella regleringen i det multinationella samarbetet. På detta sätt kan man trygga en hållbar användning av rymden, jämlik ställning för olika aktörer och sund konkurrens inom rymdsektorn.

Rymdstrategin siktar på den internationella marknaden

Målet med den nationella rymdstrategin för Finland är att år 2025 vara världens mest attraktiva och lättrörliga miljö för rymdrelaterad affärsverksamhet.  Utvecklingen gagnar både de företag som sänder sina egna satelliter och de aktörer som utnyttjar satellitdata i sin affärsverksamhet.

Europa är redan en viktig aktör på rymdmarknaden. År 2018 sysselsatte rymdverksamheten över 230 000 personer inom EU och en tredjedel av världens satelliter tillverkades i Europa. Före coronaviruskrisen uppskattades värdet av den internationella rymdekonomin stiga till nästan 1 000 miljarder euro år 2030.

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7105
Taru Löyttymäki, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7177

Back to top