Hyppää sisältöön

EU:n kilpailukykyministerit keskustelevat avaruuden merkityksestä taloudelle ja Euroopan roolista avaruusmarkkinalla

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.11.2020 9.00
Tiedote
Ministeri Mika Lintilä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä osallistuu EU:n kilpailukykyministereiden avaruusalaa käsittelevään epäviralliseen videokokoukseen 20.11.2020. Ministerit keskustelevat Euroopan roolista kansainvälisessä avaruustaloudessa, alan markkinoiden kehityksestä ja yhteisistä pelisäännöistä.

Yksityisiä ja julkisia toimijoita viime vuosina houkutellut kasvava avaruustalouden markkina on aiheena EU-ministerien kokouksessa. Kokouksessa käsitellään muun muassa Euroopan asemaa avaruusalan kansainvälisillä markkinoilla. Kokouksen jälkeen järjestetään EU:n ja Euroopan avaruusjärjestö ESA:n yhteinen Avaruusneuvoston kokous.

– Avaruusratkaisut edistävät kestävän kasvun tavoitteita ja parantavat Euroopan kilpailukykyä, riippumattomuutta ja joustavuutta. Esimerkiksi kaukokartoitussatelliittien tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää ilmastonmuutoksen vaikutuksien selvittämiseen, ja navigaatiosatelliittien dataa käytetään autonomisen liikenteen tarpeisiin, ministeri Lintilä sanoo.

Suomen näkökulmasta yhteistä eurooppalaista avaruuspolitiikkaa tulee edistää järjestelmällisesti. Euroopan on tärkeää olla aktiivinen myös kansainvälisen sääntelyn kehittämisessä monikansallisessa yhteistyössä. Näin voidaan turvata avaruuden kestävä käyttö, erilaisten toimijoiden tasaveroinen asema ja avaruusalan terve kilpailu.

Avaruusstrategia tähtää kansainvälisille markkinoille

Suomen nykyisen avaruusstrategian tavoite on, että vuonna 2025 Suomi on maailman houkuttelevin ja ketterin avaruuden liiketoimintaympäristö.  Kehityksestä hyötyisivät sekä omia satelliittejaan lähettävät yritykset että satelliittidataa liiketoiminnassaan hyödyntävät toimijat.

Eurooppa on jo merkittävä toimija avaruusmarkkinoilla. Vuonna 2018 avaruusliiketoiminta työllisti EU:n alueella yli 230 000 henkeä ja kolmannes maailman satelliiteista valmistettiin Euroopassa. Ennen koronaviruskriisiä kansainvälisen avaruustalouden arvon arvioitiin nousevan vuonna 2030 lähes 1000 miljardiin euroon.

Lisätiedot:
Elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU-KV-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 029 504 7171
Johtava asiantuntija Maija Lönnqvist, TEM, p. 029 504 7105
Erityisasiantuntija Taru Löyttymäki, TEM, p. 029 504 7177

 
Sivun alkuun