Skip to content
Government and ministries

EU-stöd på 2,6 miljoner euro för att stödja uppsagda från Nokia

Arbets- och näringsministeriet
18.5.2017 11.32 | Publicerad på svenska 18.5.2017 kl. 14.19
Pressmeddelande

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter beviljar Finland 2,6 miljoner euro för att stödja uppsagda från Nokia. Med hjälp av finansieringen ska man hjälpa över 800 uppsagda att få ny sysselsättning.

Den 17 maj 2017 godkände Europaparlamentet den ansökan som Finland i november förra året lämnade in till Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG).

– Stödet är betydande och det möjliggör starka resurser för utbildning, träning och handledning för de som sagts upp, säger arbetsminister Jari Lindström.

Åtgärder för att hjälpa de uppsagda att få nytt jobb eller inleda företagsverksamhet inleddes direkt efter uppsägningarna i höstas. Över 700 av de uppsagda har hittills omfattats av åtgärderna.

Kunnig arbetskraft finns

Finland har under de senaste åren ansökt om EFG-stöd på grund av uppsägningar inom i synnerhet IKT-branschen, eftersom branschen en längre tid har varit under hård press från den globala konkurrensen. Europeiska unionens institutioner behandlar för närvarande Finlands ansökan om EFG-stöd för uppsagda från Microsoft.

– Det finländska IKT-kunnandet är fortfarande på toppnivå i global jämförelse. Den kompetens som de uppsagda inom IKT-branschen har lönar det sig att dra nytta av även inom branscher och områden där man just nu behöver kunnig arbetskraft, t.ex. inom marin- och bilindustrin i Sydvästra Finland, säger minister Lindström.

Stöd även för uppsagda inom handelsbranschen

Finland ämnar inom en nära framtid lämna in en ansökan om EFG-stöd för att stödja även de som sagts upp från Anttila och Stockmann. Med finansieringen ämnar man stödja över 1 600 uppsagda arbetstagare inom handelsbranschen. Det här är första gången som Finland ansöker om stöd för att stödja uppsagda från detaljhandelsbranschen.

I EFG-stödet är EU:s finansieringsandel 60 procent och den nationella finansieringsandelen 40 procent. I stora strukturomvandlingssituationer beviljas stöd ur fonden för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder, såsom olika slags träning, utbildning, främjande av mobilitet, lönesubvention och startpeng.

Mer information om fonden finns på adressen www.egr.fi/sv.

Ytterligare upplysningar:

Tapani Kojonsaari, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 456 2547
Leena Riekkola, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 046 922 9593

Back to top