Skip to content

Lakiesitys eduskuntaan: Tapahtumatakuu pienentää järjestäjien taloudellista riskiä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2021 14.00
Tiedote

Tapahtumatakuun tavoitteena on vähentää tapahtumien järjestämisen taloudellista riskiä. Se on ennakkoon sovittu maksusitoumus, joka annettaisiin tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Jos tapahtuma peruttaisiin tai sen laajuutta rajoitettaisiin lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksettaisiin toteutuneista kustannuksista.

Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 6.5.2021. Tapahtumajärjestäjät hakisivat tapahtumatakuuta Valtiokonttorista. Haun on tarkoitus avautua kesäkuussa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta on käsitellyt lain ja tasavallan presidentti vahvistanut sen. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2021.

– Haluamme tukea kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoita, jotka ovat olleet jo pitkään vaikeassa tilanteessa, sekä tarjota ihmisille mahdollisuuden osallistua tapahtumiin. Toivon, että tapahtumatakuu rohkaisee järjestämään tapahtumia, vaikka koronaepidemia jatkuu edelleen. Se voi toimia myös apuna haettaessa tapahtumalle ulkopuolista rahoitusta, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Tapahtumatakuu koskee vakiintuneita tapahtumajärjestäjiä

Valtiokonttori myöntäisi tapahtumatakuun tapahtumajärjestäjille. Tapahtumatakuu koskisi vähintään 200 hengen yleisötapahtumaa, joka järjestetään 1.6.–30.11.2021 välisenä aikana.

Esitys koskisi vakiintuneita, ammattimaisia yleisötapahtumien järjestäjiä. Tapahtumajärjestäjällä tulisi olla Y-tunnus, pysyvä organisaatio ja vuoden 2019 liikevaihto yli 150 000 euroa. Tyypillisesti vakiintuneella tapahtumajärjestäjällä on palkattua henkilöstöä mutta se voi olla myös yksinyrittäjä.

Tapahtumatakuun piirissä olisivat esimerkiksi taide- ja kulttuurifestivaalit, konsertit ja näyttelyt, urheilutapahtumat, musiikkifestivaalit, messut sekä vastaavat tapahtumat, joita ei järjestetä säännöllisesti ympärivuotisen toiminnan osana.

Tapahtumatakuu perustuu ennakkoon ilmoitettuihin ja toteutuneisiin kustannuksiin

Tapahtumajärjestäjän olisi hakemuksessaan ilmoitettava muun muassa tapahtuman suunniteltu ajankohta, paikka ja kesto, kustannusarvio sekä tapahtuman alihankkijat.

Tapahtumatakuuta hakisi tapahtumajärjestäjä, mutta takuun perusteella maksettava korvaus peruuntuneista tapahtumista maksettaisiin myös tapahtumajärjestäjän hakemuksessaan ilmoittamille tapahtuman alihankkijoille.

Jos tapahtuma perutaan kokonaan lain tai viranomaisen määräyksestä, kustannuksista korvataan 85 prosenttia. Korvauksen voisi saada vain toteutuneista ja ennakkoon ilmoitetuista kustannuksista. Tapahtuma katsotaan peruuntuneeksi lain tai viranomaisen määräyksen vuoksi myös, jos korkeintaan 60 päivää ennen tapahtuman järjestämistä on voimassa järjestämisen estävä rajoitus.

Tapahtuma voi myös toteutua olennaisesti pienempänä lain tai viranomaisen määräyksestä, mikä tarkoittaa, että tapahtumaan on voinut osallistua enintään 85 prosenttia sen suunnitellusta osallistujamäärästä. Silloin tapahtumatakuu voisi korvata tapahtuman kustannuksia osittain.

Aiemmin samojen Euroopan komission tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaan myönnetyt tuet otetaan huomioon tapahtumatakuuta myönnettäessä. Koronatuet eivät yhteenlaskettuina saa ylittää 1,8 miljoonaa euroa. Tällaisiin huomioitaviin tukiin kuuluu esimerkiksi kustannustuki.

Myös opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tukea tapahtumille

Tapahtumatakuuta ei myönnettäisi säännöllisesti ympäri vuoden järjestettäviin tapahtumiin. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi viikoittainen esitys-, konsertti- ja teatteritoiminta tai sarjamuotoiset urheilutapahtumat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa tällaisille tapahtumille erilliset haut. Yleishyödyllisenä toimintana järjestettäviä taide-, kulttuuri-, urheilu- ja hengellisiä tapahtumia on lisäksi tarkoitus tukea ensisijaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan avustuksilla.
 
Tapahtumatakuuta ei voitaisi myöskään myöntää harrastustoimintana tai yhdistyksen varainhankintana järjestettävälle pienimuotoiselle tapahtumatoiminnalle.

Hallitus on varannut tapahtumatakuuseen 80 miljoonaa euroa ja koko kulttuuri-, taide-, liikunta- ja tapahtuma-alan tukipakettiin noin 230 miljoonaa euroa. Lakiesitys on ollut lausuntokierroksella maalis-huhtikuun vaihteessa ja lainsäädännön arviointineuvoston kommentoitavana. Valmistelussa on otettu huomioon saatua palautetta.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, p. 029 504 7213
teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, TEM, p. 029 506 3732 (tapahtumatakuu)
ylijohtaja Riitta Kaivosoja, OKM, p. 029 533 0129 (opetus- ja kulttuuriministeriön tuet)

Tapahtumatakuun lainvalmistelun aikajana

Tapahtumatakuun ehdot

Tapahtumatakuun myöntämisen vaiheet

Back to top