Skip to content
Government and ministries

Näringsminister Mika Lintilä främjar digital export till Mexiko genom ett virtuellt besök

Arbets- och näringsministeriet
16.11.2020 16.47
Pressmeddelande
Lähikuvassa hymyilevä Mika Lintilä.
Ministeri Mika Lintilä.

Minister Mika Lintilä gör ett virtuellt Team Finland-besök i Mexiko, som inleds med ett möte med utrikeshandelsminister Luz Maria de la Mora Sánchez 17.11.2020. Syftet med besöket är att intensifiera de kommersiella relationerna och innovationssamarbetet i synnerhet inom digitalisering, cirkulär ekonomi och hållbara lösningar.

Mexiko är en viktig partner för Finland i Latinamerika politiskt och ekonomiskt. Under sitt virtuella besök i Mexiko diskuterar näringsminister Lintilä vidareutvecklingen av handelsförbindelserna mellan länderna och nya lovande samarbetsområden med utrikeshandelsminister Luz Maria de la Mora Sánchez från Mexikos näringsministerium.  

Finland har mycket att erbjuda inom de områden som Mexiko nu satsar på. Till exempel digitaliseringen samt flexibla och intelligenta elnät och bioenergi erbjuder naturliga samarbetsmöjligheter.

 – Coronaviruspandemin har klargjort behovet av digitala lösningar runt om i världen och lyft fram detta som en central faktor med tanke på företagens konkurrenskraft. Som föregångare i digitaliseringen vill Finland stödja Mexikos digitala övergång, som gagnar både den offentliga och den privata sektorn, konstaterar minister Lintilä.

Mötet med utrikeshandelsministern följs av andra myndighetsmöten på hög nivå samt med evenemang som ordnas för företag i båda länderna.

Framtida samarbete kring hållbar utveckling och cirkulär ekonomi

Mexiko var Finlands viktigaste exportland i Latinamerika 2019.  Exporten består huvudsakligen av pappers- och kartongprodukter, specialmaskiner samt maskiner och anordningar. Över 40 finländska företag bedriver verksamhet i Mexiko, och de sysselsätter över 16 000 personer. I framtiden kan teman som hållbar utveckling och cirkulär ekonomi bli ett allt viktigare samarbetsområde mellan Finland och Mexiko.

Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder finländska företag internationaliseringstjänster.

Ytterligare information:
Niina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Riikka Astala, specialsakkunnig (företagens internationalisering), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7057

Back to top