Skip to content
Government and ministries

Arbets- och näringsministeriet har inlett en granskning av Business Finlands coronastöd

Arbets- och näringsministeriet
23.4.2020 12.26 | Publicerad på svenska 23.4.2020 kl. 16.06
Pressmeddelande

Föremål för granskningen är Business Finlands utvecklingsfinansiering för affärsverksamhet vid störningar. För granskningarna vid ministeriet svarar ansvarsområdet revision och auditering och granskningen görs av revisionssamfundet BDO Audiator Oy.

Föremål för granskningen är den förhandsfinansiering som Business Finland beviljat för affärsverksamhet vid störningar och utvecklingsfinansiering för affärsverksamhet vid störningar.

Målet för granskningen är att bland annat utreda om finansieringskriterierna är tydliga och om man har kommunicerat på ett bra sätt om dem. Behandlingsförfarandets ändamålsenlighet, beslutens överensstämmelse med bestämmelserna, grunderna för beviljande och avslag, antalet ansökningar och behandlingstiderna samt användningsändamålen för finansieringen är också föremål för granskningen.

Den granskning som arbets- och näringsministeriet inlett kompletterar Business Finlands egen interna kontroll och granskningsverksamhet.

Granskningens slutrapport ska vara klar den 6 maj 2020. Ministeriet informerar sedan om resultaten av granskningen.
 

Ytterligare upplysningar:
Antti Joensuu, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3697

Back to top