Skip to content

I juli fanns det 322 600 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.8.2021 8.03
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande i Juli 322 600.

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av juli sammanlagt 322 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 64 900 färre än ett år tidigare, men 53 700 fler än för två år sedan i juli. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 6 400. Av de arbetslösa arbetssökandena var 166 600 kunder i kommunförsöken.

I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av juli fanns det i hela landet 44 400 permitterade, vilket är 55 600 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 32 400, vilket är 49 600 färre än i juli i fjol. Från och med juni minskade antalet permitterade på heltid med 1 700.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 113 900. Detta är 36 200 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 113 400, det vill säga 12 200 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 13 700 färre än i juli i fjol, det vill säga sammanlagt 40 300. I januari–juli avslutades 58,5 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 4,4 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Under juli månad anmäldes 72 200 nya lediga jobb, det vill säga 25 800 fler än i juli i fjol. Allt som allt fanns det i juli 136 000 lediga jobb, vilket är 49 300 fler än för ett år sedan.

I slutet av juli deltog 97 800 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 3 500 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juli 86 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 74,9 procent, dvs. 2,3 procentenheter högre än i juli i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 202 000, vilket är 5 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,1 procent, dvs. 0,4 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Pressmeddelande om ändringar i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning från ingången av 2021: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2020-12-22_uut_001_sv.html

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001_sv.html

Mer information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Back to top