Skip to content
Government and ministries

Långtidsarbetslösheten fortsatte att minska i mars

Arbets- och näringsministeriet
27.4.2017 9.10
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 317 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 33 700 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 14 900. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 112 200, vilket är 10 400 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 121 900, dvs. 9 400 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 6 100 färre än i mars i fjol, dvs. sammanlagt 38 600. I januari–mars avslutades i genomsnitt 61,8 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,7 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under mars månad 59 700 nya lediga jobb, dvs. 7 500 fler än i mars i fjol. Allt som allt fanns det i mars 123 300 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 14 600 fler än för ett år sedan.

I slutet av mars fanns det i hela landet uppskattningsvis 30 300 permitterade, vilket är 8 900 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 20 200, vilket är 7 800 färre än i mars i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 700 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 3 300 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade med 400 från februari till mars.

I slutet av mars deltog 126 600 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 2 700 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 9,6 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i mars 19 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 68,8 procent, dvs. 0,8 procentenheter högre än i mars i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 260 000, vilket är 14 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 9,6 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:
ANM:s sysselsättningsöversikt

Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner

http://tem.fi/sv/publiceringsdagar-for-statistiska-uppgifter-bekrivning-och-kvalitetsbeskrivning

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www.toimialaonline.fi/ sökväg Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

Back to top