Skip to content
Government and ministries

Vid det inofficiella mötet för konkurrenskraftsministrarna diskuteras metoder för att förbättra EU:s krisberedskap, medborgarvetenskap och initiativet Grönt väte

Arbets- och näringsministeriet
20.7.2020 10.30
Pressmeddelande

Vid EU:s inofficiella konkurrenskraftsministermöte den 21 juli 2020 diskuterar forsknings- och innovationsministrarna EU:s förmåga att klara av dagens och kommande samhälleliga utmaningar med hjälp av forsknings- och innovationsåtgärder. Diskussionen grundar sig på de tre EU-initiativ som det tyska ordförandeskapet har föreslagit. Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Kimmo Tiilikainen.

EU ska förbättra sin krisberedskap och beredskap inför nya pandemier

Syftet är att under mötet diskutera erfarenheterna av krishanteringen orsakad av coronaviruset och metoder för att förbättra beredskapen inför nya kriser. Det tyska ordförandeskapet föreslår ett gemensamt EU-initiativ för att förbättra resiliensen och öka den tekniska självförsörjningsgraden.

Finland anser att det är viktigt att främja diskussionen om forskningens och innovationens roll i utvecklingen av Europas resiliens. För att dessa mål ska nås krävs en mer omfattande och systematisk forsknings-, utbildnings- och innovationsverksamhet samt utnyttjande av forskningsresultaten.

EU eftersträvar en ledande roll inom väteforskningen

Dessutom diskuteras initiativet ”Grönt väte”. Lösningar som utnyttjar väte i energiproduktionen och trafiken är strategiskt viktiga för den europeiska industrin. Syftet med debatten är att skapa en grund för främjandet av den europeiska väteforskningen och utvecklingen av den inre marknaden för väte i syfte att påskynda uppkomsten av värdekedjor inom den europeiska vätesindustrin.

”Väte och syntetiska bränslen erbjuder många lovande utsikter både för industritillämpningar och som en del av koldioxidneutrala energisystem. Forskning och innovationer har en betydande roll i utvecklingen av dessa tillämpningar och energisystem”, säger statssekreterare Kimmo Tiilikainen.

EU-medborgare deltar i vetenskapen

Vid mötet behandlas också medborgarvetenskapens (Citizens Science) åtgärder som inbegriper bland annat stärkande av vetenskapsfostran och vetenskapligt kunnande, EU-medborgarnas möjligheter att delta i vetenskapen samt delta i fastställandet av forskningsteman och forskningspolitiken. Kommissionen har förberett sig på att stödja spridningen av denna verksamhetsmodell i hela unionen.

Ytterligare information
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannabiträde (EU-ärenden), +358 50 431 8015
Timo Haapalehto, ledande sakkunnig, +358 50 570 0980
Petteri Kauppinen, undervisningsråd, +358 40 520 0702

Back to top