Hyppää sisältöön

Epävirallisessa kilpailukykyministereiden kokouksessa keskustellaan keinoista EU:n kriisivalmiuden parantamiseksi, kansalaistieteestä ja Vihreä vety -aloitteesta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.7.2020 10.30
Tiedote

EU:n epävirallisessa kilpailukykyministerikokouksessa 21.7.2020 tutkimus- ja innovaatioministerit keskustelevat EU:n kyvystä selvitä nykyisestä ja tulevista yhteiskunnallisista haasteista tutkimus- ja innovaatiotoimien avulla. Keskustelun pohjana ovat puheenjohtajamaa Saksan ehdottamat kolme EU-aloitetta. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilän valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen.

EU:n parannettava kriisivalmiuttaan ja varautumistaan uusiin pandemioihin

Kokouksessa on tarkoitus keskustella koronaviruksen aiheuttaman kriisin hoidosta saaduista kokemuksista ja keinoista, joilla parannettaisiin varautumista uusiin kriiseihin. Puheenjohtajamaa Saksa ehdottaa yhteistä EU-aloitetta resilienssin kohentamiseksi ja teknologisen omavaraisuuden parantamiseksi.

Suomi pitää tärkeänä keskustelun edistämistä tutkimuksen ja innovaatioiden roolista Euroopan resilienssin kehittämiseksi. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii laajempaa ja systemaattisempaa tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoimintaa sekä tutkimustulosten hyödyntämistä.

EU tavoittelee johtavaa roolia vetytutkimuksessa

Lisäksi keskustelua käydään ”Vihreä vety” -aloitteesta. Vetyä hyödyntävät ratkaisut energiantuotannossa ja liikenteessä ovat Euroopan teollisuuden kannalta strategisesti tärkeitä. Keskustelun tavoitteena on luoda pohjaa Euroopan vetytutkimuksen edistämiselle ja vedyn sisämarkkinoiden kehittämiselle, jotta eurooppalaisen vetyteollisuuden arvoketjujen syntymistä voitaisiin vauhdittaa.

”Vety ja synteettiset polttoaineet tarjoavat monia lupaavia näkymiä sekä teollisuussovelluksissa että osana hiilineutraaleja energiajärjestelmiä. Tutkimuksella ja innovaatioilla on merkittävä rooli näitä sovelluksia ja energiajärjestelmiä kehitettäessä”, korostaa valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen.

EU-kansalaiset mukaan tieteen tekemiseen

Kokouksessa käsitellään myös kansalaistieteen (Citizens Science) toimia jotka sisältävät muun muassa tiedekasvatuksen ja tiedeosaamisen vahvistamista, EU-kansalaisten mahdollisuutta osallistua tieteen tekemiseen sekä osallistumista tutkimusteemojen ja tiedepolitiikan määrittelyyn. Komissio on valmistautunut tukemaan toimintamallin levittämistä koko unionin alueelle.

Lisätietoa
Nina Alatalo, elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU-asiat), +358 50 431 8015
Timo Haapalehto, johtava asiantuntija, +358 50 570 0980
Petteri Kauppinen, opetusneuvos, +358 40 520 0702

 
Sivun alkuun