Skip to content

Ny ansökningsomgång för kostnadsstöd till företag inom turism, restaurang- och evenemangsbranschen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2021 13.21
Pressmeddelande

Regeringen föreslår den 28 oktober 2021 ändringar i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag. Kostnadsstödet fortsätter genom att det riktas till företag inom turism, restaurang- och evenemangsbranschen. Stödet beviljas av Statskontoret. Ansökningsperioden börjar i december 2021.

Stödberättigade är också företag inom andra verksamhetsområden, om företaget självt eller en viktig kundgrupp för företaget har drabbats av en offentligrättslig begränsning i anslutning till hanteringen av covid-19-pandemin. Rena myndighetsrekommendationer betraktas inte som begränsningar.
 
Syftet med lagen är att i den svåra situation som uppstått till följd av pandemin stödja kontinuiteten i verksamheten inom de verksamhetsområden som särskilt drabbats av pandemin och för de företag som drabbats av begränsningar. Vidare är syftet att minska antalet företag som går i konkurs genom att ge företagen mer tid att anpassa sin verksamhet och sina kostnader, i och med att den kris som orsakats av covid-19-pandemin har dragit ut på tiden.
 
Propositionen hänför sig till den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. Det kommer att lämnas en separat regeringsproposition om att förlänga lagens giltighetstid efter den 31 december 2021.
 
Ytterligare information:
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732
Tuomo Yliluoma, servicechef, Statskontoret, tfn 029 550 3349

Back to top