HE laiksi rekrytointitukikokeilusta

TEM078:00/2019 Statute drafting

Hankkeessa valmistellaan laki rekrytointitukikokeilusta. Rekrytointituen tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja siten edistää uusien työnantajayritysten syntymistä ja tätä kautta yritystoiminnan kasvua ja työllisyyttä. Kokeilulla hankitaan tietoa siitä, onko tuella edellä mainittuja vaikutuksia.

Basic information In progress

Project number TEM078:00/2019

Set by Ministry of Employment and the Economy

Term/schedule

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Finland built on trust and labour market equality

Tavoite Seeking high employment through active measures

Law drafting

HE laiksi rekrytointitukikokeilusta ja siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 19.1.2021
 • 2

  Estimated week of presentation

  37/2021
  39/2021
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rekrytointitukikokeilusta. Kokeilun tavoitteena on selvittää, voidaanko rahallisella tuella alentaa yksinyrittäjien ja yritysten, joilla ei ole palkattuja työntekijöitä, kynnystä palkata ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä.

Minister in chargeTyöministeri Haatainen

Contact personJan Hjelt, Ministry of Employment and the Economy

Additional information

 • Finance act: Legislative proposal affecting state revenues or commanding appropriations to purposes set out in the law.

Legislative plan for autumn session 2021

Contact person
Kirsi Hyttinen, Vanhempi hallitussihteeri
tel. +358 295 048 263
[email protected]

Goals and results

Valmistellaan säädettäväksi laki rekrytointitukikokeilusta. Lisäksi muutettaisiin väliaikaisesti julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia, tulotietojärjestelmästä annettua lakia ja rikosrekisterilakia.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syyskuussa 2021. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2022. Laki rekrytointitukikokeilusta olisi pääosin voimassa 31.12.2023 saakka.

Summary

Hankkeessa valmistellaan laki rekrytointitukikokeilusta. Rekrytointituen tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja siten edistää uusien työnantajayritysten syntymistä ja tätä kautta yritystoiminnan kasvua ja työllisyyttä. Kokeilulla hankitaan tietoa siitä, onko tuella edellä mainittuja vaikutuksia.

Starting points

Kokeilun kohdejoukkona olisivat yritykset, joilla ei ole ollut edeltävien 12 kuukauden aikana ulkopuolista palkattua työvoimaa. Rekrytointituen tavoitteena on madaltaa ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnystä ja siten edistää uusien työnantajayritysten syntymistä sekä tätä kautta yritystoiminnan kasvua ja työllisyyttä. Kokeilun tavoitteena on selvittää, voidaanko palkkakustannuksia alentavalla rahallisella tuella alentaa rekrytointikynnystä ja näin saada aikaan positiivisen kasvun kierre. Tarkoituksena on tuottaa satunnaistetun kontrolloidun kokeen kautta tieteellisesti luotettavalla tavalla tietoa siitä, mikä vaikutus palkkakustannuksiin maksettavalla tuella on työnantajaksi ryhtymiseen ja yritystoiminnan kasvuun mitattuna eri vasteilla kuten työntekijämäärällä ja liikevaihdolla.

Read more

Pilot encourages sole entrepreneurs to hire their first employee

Ministry of Economic Affairs and Employment Press release