Skip to content
Media

Digitoimisto luotsaa Suomen digitaalisen kompassin laatimista yhteistyössä sidosryhmien kanssa

liikenne- ja viestintäministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2021 8.52
Tiedote
Suomelle kansallinen strateginen digikompassi ensimmäisenä EU:ssa.

Liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö järjestivät Suomen digitaalisen kompassin laatimisen aloitustilaisuuden perjantaina 26.11.2021. Tavoitteena on luoda digitalisaatiolle ja datataloudelle yhteinen kansallinen visio ja tavoitteet vuoteen 2030.

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon ministerityöryhmä päätti ensimmäisessä kokouksessaan 27.10.2021 Suomen digitaalisen kompassin laatimisesta kevään 2022 aikana.

”Hyödynnämme komission ehdottamia tavoitteita kompassimme pohjana, mutta nostamme kunnianhimon tasoa Suomen lähtökohdista käsin ja asetamme myös tarvittavia omia kansallisia tavoitteita. Olemme monessa suhteessa Euroopan kärkeä digitalisaatiossa, ja meidän kompassimme toimisi parhaimmillaan suunnannäyttäjänä muiden maiden suunnitelmille”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka  sanoo.

Digitaalinen kompassi on jaettu neljään osa-alueeseen: osaaminen, turvalliset ja kestävät digitaaliset infrastruktuurit, yritysten digitaalinen muutos sekä julkisten palvelujen digitalisointi. Suomen digikompassilla on tarkoitus laatia näille alueille kansalliset tavoitteet ja mittarit sekä luoda yhtenäinen digivisio.

Työtä tehdään yhdessä eri sidosryhmien kanssa, ja perjantaina pidetty tilaisuus toimi lähtölaukauksena tälle yhteistyölle.

”Hallitus haluaa vahvistaa valtionhallinnon kykyä tukea yhteiskunnan digitalisaatiokehitystä. Digitalisaatio on yhteinen kansallinen projekti, jossa eri sektoreiden kannattaa puhaltaa yhteen hiileen. Meillä kaikilla on siinä paljon voitettavaa. Valtionhallinnossa digitaalisuus on menossa hyvään suuntaan. Tarvitsemme kaikkien panosta siihen, että tämä kehitys jatkuu”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Digikompassityön aloitustilaisuudessa kuultiin suuntaviivoja kompassin laatimiseksi sekä keskusteltiin kansallisten tavoitteiden, mittareiden ja yhtenäisen digivision rakentamisesta. Sidosryhmien edustajat keskittyivät kommenttipuheenvuoroissaan digikompassin eri osa-alueisiin. Puheenvuoroissa nousi esiin muun muassa luottamus digitaalisiin palveluihin sekä uudenlaisen osaamisen lisääminen.

Tilaisuudessa esiteltiin myös lokakuussa perustetun digitoimiston työtä. Digitoimisto on pysyvä yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on vahvistaa ministeriöiden välistä yhteistyötä, koordinaatiota ja tiedonkulkua digitalisaatiossa ja datataloudessa. Digitoimisto myös vastaa Suomen digitaalisen kompassin valmistelusta. Työhön liittyy olennaisena osana jatkuva ja tavoitehakuinen vuoropuhelu sidosryhmien ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Mitä seuraavaksi?

Digikompassin laatiminen jatkuu yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Osallistavia työpajoja ja kuulemisia järjestetään tammi-helmikuussa 2022. Kompassin valmistelu on tarkoitus saada valmiiksi maaliskuussa 2022. Digitoimiston tavoittaa sähköpostitse [email protected]

Lisätietoja:

osastopäällikkö Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 096 9293
digitaalisten palvelujen johtaja Mika Nordman, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7142
​​​​​​​ICT-johtaja Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0117

Back to top