Skip to content
Media

Ministrarna möts i Bryssel för att diskutera jämlikheten i arbetslivet och mottagandet av flyktingar från Ukraina

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2022 10.13
Pressmeddelande 68/2022

EU-ländernas ministrar med ansvar för sysselsättning och sociala frågor ska bland annat diskutera om jämställdheten i börsbolagens förvaltningsråd, förebyggandet av diskriminering i samband med rekrytering och främjandet av mångfald i arbetslivet. Ministrarna diskuterar också mottagandet av flyktingarna från Ukraina.

Mötet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor  (EPSCO) ordnas i Bryssel den 14 mars 2022. Vid rådets möte representeras Finland av arbetsminister Tuula Haatainen och social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen

Rådet ska föra tre diskussioner. Temat för den första diskussionen är principerna för förebyggandet av diskriminering i samband med rekrytering och för främjandet av mångfald i arbetslivet. Vid diskussionerna delar man med sig av erfarenheter och arbetsverktyg för att lösa problemen. Finland presenterar åtgärder för att minska diskrimineringen vid rekrytering, och bland annat ett program för mångfald i arbetslivet.  

”Mångfalden och förebyggandet av diskriminering har en nyckelroll i vårt arbete för att främja invandrares sysselsättning och för våra möjligheter att locka kunnig arbetskraft, internationella studerande och investeringar till Finland. Mångfald i arbetsgemenskapen är också en konkurrensfördel för företagen”, konstaterar arbetsminister Tuula Haatainen. 

Ministrarna diskuterar också hur man kan främja äldre människors delaktighet i arbetslivet. Finland presenterar också den proposition om främjandet av sysselsättningen hos befolkningen över 55 år, som lämnas till riksdagen i vår och som syftar till att förbättra äldres delaktighet på arbetsmarknaden. 

”Vi lever länge, och det är vårt samhälles framgångssaga. En av principerna för en välfärdsekonomi är att det lönar sig att investera i en aktiv och frisk ålderdom samt kunnande och arbetsförmåga eftersom det stöder längre arbetskarriärer”, säger social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen

Rådet behandlar också läget i Ukraina

Ministrarna diskuterar också mottagandet av flyktingarna från Ukraina. För rådet presenteras initiativet Cohesion Action for Refugees in Europe (CARE), som gäller stödet för flyktingarna från Ukraina. Minister Haatainen håller ett anförande om detta. Minister Haatainen deltar i en informell lunch för ministrarna och Röda Korset för att diskutera läget i Ukraina. 

Finland har förberett sig på att ta emot flyktingar från Ukraina. Man strävar efter att identifiera behoven av social- och hälsovård hos de människor som får tillfälligt skydd och att hänvisa dem till de tjänster de behöver. De som får tillfälligt skydd erbjuds vid behov också undersökningar av smittsamma sjukdomar och vaccinationer. 

Utöver principdiskussionerna är syftet med mötet också att godkänna rådets allmänna riktlinje i fråga om direktivet om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder. Finland understöder godkännandet av riktlinjen. 

Ytterligare information:

Jiri Sironen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 040 450 9077, [email protected]
Juuli Hakulinen, specialist, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 651, [email protected]
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4131, [email protected]
Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 353, [email protected]

Back to top