Skip to content
Government and ministries

Avaruusasiain neuvottelukunta asetettu ajalle 1.4.2016 - 31.3.2019

Ministry of Economic Affairs and Employment
17.3.2016 13.15
Tiedote
Valtioneuvosto asetti 17.3.2016 avaruusasioiden neuvottelukunnan toimikaudelle 1.4.2016 - 31.3.2019. Nykyisen neuvottelukunnan kolmivuotinen toimikausi päättyy maaliskuun lopussa.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana jatkaa alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja varapuheenjohtajaksi nimitettiin viestintäneuvos Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Neuvottelukunnan jäsenet ovat apulaisosastopäällikkö Timo Kantola ulkoasiainministeriöstä, kansainvälisten asioiden johtaja Tiina Peltola-Lampi sisäministeriöstä, osastopäällikkö Raimo Jyväsjärvi puolustusministeriöstä, opetusneuvos Petteri Kauppinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ylitarkastaja Petri Liljaniemi ympäristöministeriöstä, tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen Ilmatieteen laitokselta, tutkimusjohtaja Tiina Sarjakoski Maanmittauslaitokselta, yksikön päällikkö Susan Linko Suomen Akatemiasta johtaja Ilona Lundström Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä ja toimitusjohtaja Harri Lähti Ruag Space Finland Oy Ab:stä Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys ry:stä edustajana.

Neuvottelukunta nimittää itselleen sihteerin ja mahdolliset pysyvät asiantuntijat ensimmäisessä kokouksessaan.

Neuvottelukunnalla on keskeinen rooli Suomen avaruushallinnossa. Se on vastannut mm. kansallisen avaruusstrategian 2016-2020 laadinnasta ja seuraa sen käytännön toteutusta. Neuvottelukunta laatii myös avaruusalan kansallisia tavoitteita varten selvityksiä ja esityksiä sekä seuraa kansallisen avaruusstrategian toteutumista.

Lisäksi neuvottelukunta antaa lausuntoja avaruusalan tutkimuksen ja koulutuksen sekä alan teollisen toiminnan kehittämiseksi, avaruustoiminnasta saatavan tiedon hyödyntämiseksi sekä alan suomalaisten osapuolten yhteistoiminnan kehittämiseksi. Se osallistuu myös Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ministerikokousten ja avaruutta koskevien EU-asioiden kansallisten näkemysten valmisteluihin.

Avaruusasiat ovat luonteeltaan horisontaalisia ja hallintorajat ylittäviä. TEM:n yhteydessä toimiva neuvottelukunta kokoaa yhteen eri hallinnonalojen näkökulmat. Ministeriöt vastaavat kuitenkin itse oman hallinnonalansa avaruustoiminnan kehittämisestä ja hyödyntämisestä.

Tietoa suomalaisesta avaruustoiminnasta: www.tem.fi/avaruus ja www.spacefinland.fi

Lisätiedot:
kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka, TEM, puh. 050 338 4350
Back to top