Skip to content

Finland bjuder in ministrar från EU-ländernas D9+-grupp till en diskussion om Europas konkurrenskraft

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2021 10.11
Pressmeddelande

Ministrarna från de digitalt avancerade D9+-länderna kommer att hålla ett virtuellt möte där de ska diskutera Europeiska kommissionens mål att göra 2020-talet till det digitala årtiondet. Mötet ordnas den 27 januari 2021 och näringsminister Mika Lintilä är ordförande.

Ministrarna ska diskutera Europas konkurrenskraft och målen för det digitala årtiondet utifrån ett diskussionsunderlag som Finland har utarbetat. Enligt Finland påverkas den teknologiska konkurrenskraften särskilt av artificiell intelligens, kvantteknik och 5G- och 6G-teknologin.

Verkställande vice ordförande för Europeiska kommissionen Margrethe Vestager framför Europeiska kommissionens synpunkter på mötet. Ordföranden för Europeiska kommissionens arbetsgrupp för artificiell intelligens 2018–2020 Pekka Ala-Pietilä inleder diskussionen som ska handla om teknologisk konkurrenskraft i Europa. Strategi- och kulturdirektör för Futurice Eeva Raita ska prata om artificiell intelligens som en källa till konkurrenskraft.

Gemensamt för länderna är att de utnyttjar digitalisering

D9+ är en ministergrupp för digitalt avancerade EU-länder. Gruppen ska strategiskt främja utnyttjande av digitalisering, verkställande och spridande av god praxis. De länder som deltar i mötet är Belgien, Danmark, Estland, Finland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Sverige och Tjeckien.

Gemensamt för dessa länder är deras höga placering på DESI-indexet som Europeiska kommissionen använder för att kartlägga EU-ländernas digitala handlingsförmåga och utveckling. DESI-indexet följer EU-ländernas framsteg när det gäller att utnyttja digitalisering inom fem delområden: anslutbarhet, humankapital (bland annat digital kompetens), hur medborgarna använder sig av e-tjänster, hur företag använder sig av digital teknik samt digitala offentliga tjänster.

Mer information:

Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Kristine Alanko, planerare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7344

Back to top