Skip to content
Government and ministries

Maahanmuuttajien onnistunut kotoutuminen on monen tekijän summa

Työ- ja elinkeinoministeriö
21.1.2020 10.00
Tiedote
Maahanmuuttajat opiskelemassa

Työllistyminen ei yksin ole osoitus onnistuneesta kotoutumisesta, eikä kotoutumiselle ole vain yhtä mittaria, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön 21.1.2020 julkaisemassa katsauksessa.

– Kotoutuminen on moniulotteinen- ja tekijäinen kokonaisuus, johon osallistuvat sekä vastaanottava yhteiskunta että muuttajat itse. Työelämän vastaanottavuus vaikuttaa maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksiin, työllistyminen vaikuttaa muun muassa maahanmuuttajien yhteiskunnalliseen osallistumiseen, ja sosiaalinen hyvinvointi on puolestaan hyvän kotoutumisen osatekijä, TEM:n maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen toteaa.

Katsauksen artikkeleissa todetaan, että Suomi houkuttelee kansainvälisiä opiskelijoita, ja että maahanmuuttajataustaiset opiskelijat maksavat valmistumisen jälkeen itsensä takaisin yhteiskunnalle. Työmarkkinoiden havaittiin olevan etnisesti hierarkiset: maahan jääneiden korkeasti koulutettujen ansiotaso ja työllistyminen jäävät jälkeen suomalaistaustaisten tasosta. Lisäksi maahanmuuttajat joutuvat lähettämään suomalaistaustaisiin verrattuna monin kerroin enemmän työhakemuksia saadakseen haastattelukutsun, vaikka ominaisuudet olisivat täysin samat kuin suomalaistaustaisilla hakijoilla.

Maahanmuuttajan yksilölliset ominaisuudet, kuten koulutus tai kielitaito, eivät yksin selitä kotoutumista tai työllistymistä, vaan kyse on laajemmasta maahanmuuttopolitiikan muodostamasta ympäristöstä sekä yhteiskunnan asenteista.

Suomessa asui vuoden 2018 lopulla 400 000 maahanmuuttajataustaista henkilöä. Muuttoliike Suomeen on ollut tasaisessa nousussa 1990-luvulta alkaen, ja kasvun ennakoidaan jatkuvan edelleen. Jotta maahan tulijoiden kotoutuminen onnistuisi, tarvitaan eri näkökulmista tietoa siitä, millaista tukea maahanmuuttajat tarvitsevat, mitkä ovat heidän vahvuutensa ja haasteensa kotoutumisen kannalta ja millä tavoin yhteiskunnalliset rakenteet tukevat yhdenvertaisuuden toteutumista.

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee neljän vuoden välein Kotoutumisen kokonaiskatsauksen osana kotoutumisen seurantajärjestelmää. Seurantajärjestelmä ja vuoden 2019 kokonaiskatsaus jakautuvat seuraaviin teemoihin: työllisyys, koulutus, hyvinvointi, osallistuminen ja kaksisuuntainen kotoutuminen. Vuoden 2019 kokonaiskatsaus koostuu indikaattoreita esittelevästä infografiikasta ja tutkimusjulkaisusta.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Villiina Kazi, TEM, puh. 029 504 8272
neuvotteleva virkamies Paula Karjalainen, TEM, puh. 029 504 7117

Back to top