Skip to content
Government and ministries

En statssekreterararbetsgrupp ska bereda en minskning av företagsstödet

Arbets- och näringsministeriet
9.8.2019 15.00
Pressmeddelande
statssekreterare Jari Partanen
Arbetsgruppens ordförande, statssekreterare Jari Partanen

I regeringsprogrammet har man kommit överens om att en arbetsgrupp ska tillsättas för att utarbeta ett förslag till minskning av företagsstödet med 100 miljoner euro på 2023 års nivå före höstens budgetförhandlingar.

Näringsminister Katri Kulmuni har den 9 August 2019 tillsatt en statssekreterararbetsgrupp att bereda ärendet och lägga fram ett förslag till minskning av företagsstödet så att resultaten kan användas vid regeringens budgetförhandlingar den 17–18 september 2019. I budgetförhandlingar avgörs även fortsättningen av utsläppshandelskompensationen.

Arbetsgruppens ordförande är statssekreterare Jari Partanen från arbets- och näringsministeriet och vice ordförande statssekreterare Valtteri Aaltonen från finansministeriet. Medlemmarna i arbetsgruppen är statssekreterare Terhi Lehtonen från miljöministeriet, statssekreterare Minna Kelhä från undervisnings- och kulturministeriet ja statssekreterare Malin Brännkärr från justitieministeriet.

Arbetsgruppens sekreterare är direktör Olli Koski och industrirådet Petteri Kuuva från arbets- och näringsministeriet samt regeringsrådet Merja Sandell och konsultativa tjänstemannen Reetta Varjonen-Ollus från finansministeriet.

Ytterligare information:
Jari Partanen, statssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 516 1054 och 040 59 113 77

Back to top