Skip to content
Media

AI Forum 2018: AI skapar framgång och ekonomisk tillväxt i Europa

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2018 9.19
Pressmeddelande

– Artificiell intelligens är en central framgångsfaktor för Europa. Den innebär möjligheter för framtida ekonomisk tillväxt. Vi behöver gemensamma europeiska mål för att vi ska nå framgång och kunna agera strategiskt, konstaterade näringsminister Mika Lintilä när han öppnade konferensen AI Forum 2018 i Esbo den 9 oktober 2018.

Konferensen samlar europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI till diskussion om framtiden för AI i Europa. Värdar för konferensen är minister Mika Lintilä, Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen och kommissionären för den digitala ekonomin och det digitala samhället Mariya Gabriel. Cirka 250 inbjudna gäster deltar i konferensen.

– AI är en del av vår vardag på många olika sätt. AI är inte en enskild teknik. Det är i själva verket svårt att föreställa sig en enda bransch eller samhällssektor som inte kommer att förändras av AI, fortsatte minister Lintilä i sitt tal.

Konferensen inverkar på beredningen i EU

– I dag är vår viktigaste uppgift att identifiera hurdant samarbete vi behöver i Europa för att skapa ny livskraft och affärsverksamhet. På EU-nivå pågår flera processer som anknyter till AI: den nya kommissionens femårsprogram och förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram, sade minister Lintilä.

– Finlands AI-strategi publicerades för närmare ett år sedan. Fri rörlighet för information och informationens tillgänglighet är viktiga punkter i vår nationella strategi. Hälsodata är ett exempel, eftersom vi systematiskt har samlat in hälsouppgifter om alla våra medborgare redan i tiotals år. När vi fattar informationspolitiska beslut, måste vi ta hänsyn till människornas privatliv, betonade minister Lintilä.

Diskussion om Europas styrkor på programmet

Programmet under konferensen AI Forum 2018 består av paneldiskussioner och workshoppar. I paneldiskussionerna diskuteras hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom diskuteras frågan hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. 

Ämnen som behandlas under workshopparna är bland annat kompetensutveckling, algoritmers transparens, forskning i AI, den offentliga sektorns roll samt etik. Dessutom har ministrarna och företagsledarna möten om AI och konkurrenskraft under konferensen.

Den politiska ledningen för sammanlagt 22 länder i Europa och närområdet är representerade på konferensen. Konferensen ordnas som ett samarbete mellan arbets- och näringsministeriet och Europeiska kommissionen. Aalto-universitetet, Teknologiska forskningscentralen VTT och Teknologiindustrin har också deltagit i arrangemangen. 

På konferensens webbplats aiforum2018.fi kommer det att publiceras en upptagning av och en nyhet om paneldiskussionerna, resultat från workshopparna samt foton. I sociala medier kan man följa diskussionen under hashtaggen #AIForum2018.

Ytterligare upplysningar:
Akseli Koskela, näringsministerns tjänstemannamedarbetare, tfn 029 504 8267 (kommentarer från ministern) 
Nina Alatalo, ledande sakkunnig, tfn 029 504 7171 (EU-samarbete)
Maikki Sipinen, sakkunnig, tfn 029 504 7013 (konferensens innehåll och program)
Jussi Nissilä, utvecklingschef, tfn 029 504 7052 (Finlands AI-program)

Back to top