Skip to content

Teman för konkurrensministrarnas möte är utveckling av den inre marknaden och finansie-ring av innovationer

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.7.2022 14.23 | Publicerad på svenska 18.7.2022 kl. 16.09
Nyhet

EU:s ministrar med ansvar för konkurrenskraft möts i Prag den 19–22 juli 2022. Teman som hänför sig till den inre marknaden och industripolitiken behandlas de två första dagarna, därefter forsk-nings- och innovationsfrågor.

Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Ann-Mari Kemell. Vid de informella mötena diskuterar ministrarna aktuella ämnen, men det fattas inga beslut.

I Prag diskuteras en ökning av mervärdet för industrin i EU med särskild fokus på regioner som lig-ger efter andra regioner i innovationsutvecklingen. Dessutom diskuteras bl.a. effekterna av Ryss-lands angrepp mot Ukraina på den inre marknaden.

Finland vill främja det industripolitiska samarbetet, utvecklingen av den inre marknaden samt forsk-nings- och innovationsverksamheten. Målet är en hållbar och globalt konkurrenskraftig ekonomisk förnyelse. Finland understöder i synnerhet satsningar på digitalisering och ny teknik som förnyare av ekonomin.

Forsknings- och innovationsministrarna diskuterar ett effektivare utnyttjande av de olika finansie-ringsprogrammen för forskning och innovationer. Att utnyttja finansieringen av programmet Hori-sont Europa och annan finansiering är en viktig faktor för den europeiska konkurrenskraften. 

Ytterligare information:
Taru Löyttymäki, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +35829 504 7177

Back to top