Skip to content
Government and ministries

Suomi panee täytäntöön EU:n pk-yritysaloitteen: Uusia mahdollisuuksia vauhdittaa talouskasvua ja työpaikkojen syntymistä

Työ- ja elinkeinoministeriö
14.9.2016 15.16
Tiedote

Suomen hallitus on tehnyt sopimuksen EIP-ryhmän (Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto) ja Euroopan komission kanssa pk-yritysten tukemista koskevan aloitteen täytäntöönpanosta Suomessa. Aloitteen myötä Suomeen odotetaan tarjottavan 400 miljoonaa euroa uutta rahoitusta pk-yrityksille.

Suomi osallistuu aloitteeseen 40 miljoonalla eurolla EU:n rakennerahaston ja sen kansallisen osarahoituksen kautta. Rahoituksen vipuvaikutus syntyy pankkien luotoilla pk-yrityksille riskinjakomekanismin kautta. Kun siihen lisätään EIP-ryhmän osuus, entistä useampi pk-yritys hyötyy EU:n rahoituksesta edullisin ehdoin, kuten alhaisemmat lainakorot ja keventyneet vakuusvaatimukset. Tällä rahoitusvälineellä vauhditetaan yksityisiä investointeja ja autetaan pk-yrityksiä luomaan työpaikkoja.

Pk-yritysaloite merkitsee innovatiivista muutosta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) toiminnassa, kun ne yhdistetään EU:n talousarvioon (Horisontti 2020 -ohjelman varoihin) ja EIP-ryhmän varoihin. Moni jäsenvaltio on jo aloittanut ohjelman täytäntöönpanon. Suomi on niistä ensimmäinen Pohjoismaa. Kun sopimus on tänään allekirjoitettu, EIR julkaisee avoimen kiinnostuksenilmaisupyynnön, jossa pankkeja ja muita rahoituksen välittäjiä pyydetään osallistumaan hakuun. Kun pankit ja muut rahoituksen välittäjät on valittu, ne tarjoavat pk-yrityksille uusia rahoitusmahdollisuuksia.

Elinkeinoministeri Olli Rehn totesi allekirjoitustilaisuudessa: ”Pk-yritysaloite vahvistaa kasvun ja työllisyyden perustaa laajentamalla merkittävästi luotonantoa pk-yrityksille. Rakennerahastoista nyt siirrettävien takausten vipuvaikutus on avustuksia paljon suurempi, mikä kasvattaa olennaisesti yritysrahoituksen ja näin ollen lainoitettavien investointien volyymia. Kaiken kaikkiaan EIP-ryhmän rahoituksen kasvu, joka näkyy myös Suomessa, perustuu EIP:n pääoman lisäämiseen muutama vuosi sitten, mikä kantaa nyt hedelmää."

EIP:n varapääjohtaja Jan Vapaavuori totesi puolestaan: ”EIP-ryhmä on tyytyväinen voidessaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa esitellä tämän yhteisen pk-yritysaloitteen, jonka on määrä kerätä pk-yrityksille rahoitusta 400 miljoonaa euroa tulevina vuosina. Useimmat uudet työpaikat ovat pk-yrityksissä, ja rahoituksen saatavuuden parantaminen on edellytys tämän Suomen taloudelle elintärkeän sektorin jatkuvalle kasvulle ja kehitykselle.”

EIR:n ylijohtaja Pier Luigi Gilibert kommentoi uutta aloitetta seuraavasti: ”Olen iloinen siitä, että EIR ja Suomi panevat täytäntöön tämän yhteisen aloitteen, jossa on tarkoitus kerätä pk-yrityksille rahoitusta yli 400 miljoonaa euroa. Tämä on ensimmäinen aloite Pohjois-Euroopassa. Euroopan rakenne- ja investointirahastojen, EU:n Horisontti 2020 -ohjelman ja EIP-ryhmän varojen yhdistäminen antaa EIR:lle mahdollisuuden tarjota rahoituksen välittäjille riskinjakoa ja vakavaraisuusvaatimusten kevennystä pk-yritysten hyväksi.”

Euroopan komission aluepolitiikasta vastaava johtaja Rudolf Niessler totesi: ”Tämä uraauurtava aloite on selvää edistystä kohti rahoitusvälineiden käytön kaksinkertaistamista ERI-rahastojen investoinneissa. Sillä varmistetaan, että yhä useammat suomalaiset pk-yritykset saavat rahoitusta.”

Toukokuussa 2016 hyväksytty Suomen pk-yritysaloiteohjelma, jota rahoitetaan 40 miljoonalla eurolla Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja kansallisesta talousarviosta, on osa Euroopan komission ja EIP-ryhmän aloitetta, jossa jäsenvaltioita kannustetaan kaksinkertaistamaan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttö rahoitusvälineiden kautta kaudella 2014–2020. Näin noudatetaan Euroopan investointiohjelmaa, jossa keskitytään poistamaan esteitä investoinneilta, tarjoamaan investointihankkeille näkyvyyttä ja teknistä apua sekä hyödyntämään älykkäästi uusia ja vanhoja rahoituslähteitä.

Pk-yritysaloite on Euroopan komission ja EIP-ryhmän yhteinen rahoitusväline. Se on suunniteltu nopeaksi ja tehokkaaksi välineeksi, jonka avulla lisätään luotonantoa reaalitaloudelle, luodaan työpaikkoja ja edistetään kasvua.

Euroopan komissio hyväksyi 26.5.2016 toimenpideohjelman Suomen pk-yritysaloite suomalaisten mikro- ja pk-yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi rahoituksen saatavuutta parantamalla.

EIR
Euroopan investointirahasto (EIR) kuuluu EIP-ryhmään. Sen keskeisenä tehtävänä on tukea Euroopan mikro- ja pk-yrityksiä auttamalla niitä saamaan rahoitusta. EIR suunnittelee ja kehittää riski- ja kasvupääomaa, takauksia ja mikrorahoitusvälineitä, jotka on suunnattu erityisesti kyseiselle markkinasegmentille. Tässä tehtävässä EIR edistää EU:n tavoitteita, jotka koskevat innovointia, tutkimusta ja kehitystä, yrittäjyyttä, kasvua ja työllisyyttä.

EIP
Euroopan investointipankki on pitkäaikaisluottojen antamiseen erikoistunut EU:n laitos, joka on EU:n jäsenvaltioiden omistama. Se tarjoaa pitkäaikaisluottoja järkeviin investointeihin, joilla edistetään kasvua, työllisyyttä, alueellista lähentymistä ja ilmastotoimia Euroopassa ja muualla.

Kasvun ja työpaikkojen maksimoimiseksi EIP:llä on neljä prioriteettialuetta: innovaatiot ja osaaminen, pk-yritykset, ilmastotoimet ja strategiset infrastruktuurihankkeet kaikkialla EU:ssa.

Yhteystiedot medialle:

Työ- ja elinkeinoministeriö:
Jussi Yli-Lahti

Sähköposti: [email protected]
Puh.: +358 50 396 1072
Seuraa meitä Twitterissä @Tem_uutiset

EIR:
David Yormesor

Sähköposti: [email protected]
Puh.: +352 42 66 88 346
Seuraa meitä Twitterissä @EIB

EIP:
Tim Smit

Sähköposti: [email protected]
Puh.: +352 691 286423, lehdistöpalvelu: +352 4379 21000
Seuraa meitä Twitterissä @EIBtheEUBank

Back to top