Skip to content

Finlands färdplan för hållbar finansiering ger riktlinjer för att nå globala mål för hållbar utveckling

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2021 9.20
Pressmeddelande

För att FN:s globala mål för hållbar utveckling ska kunna nås under detta årtionde krävs det betydande förändringar i hur den offentliga och den privata sektorn riktar sina investeringar. Alla finansieringsbeslut som fattas under detta decennium måste ta hänsyn till hållbarheten på ett bättre sätt än i dag. Finlands färdplan för hållbar finansiering som ges ut den 24 september 2021 drar upp riktlinjer för just detta.

Flera nationella och internationella initiativ siktar till att stödja förändringarna i finansbranschen och främja en helhetsbetonad kanalisering av finansieringen i enlighet med målen för hållbar utveckling. EU har visat gott ledarskap och samtidigt har flera länder utarbetat nationella strategier och program för att systematiskt främja hållbar finansiering. 

Finland har agerat aktivt på internationellt plan när det gäller initiativ för hållbar finansiering, och färdplanen (Finnish Roadmap for Financing a Decade of SDG Action) som ges ut den 24 september 2021 ger finländska aktörer riktlinjer för att genomföra nödvändiga förändringar i praktiken. Färdplanen är en del av projektet Finansieringsekosystem för hållbar utveckling. 

- Finland har klarat sig utmärkt i internationella jämförelser av hållbar utveckling. Ett hållbart finansieringssystem ger oss ett samhällsekonomiskt kostnadseffektivt sätt att svara på de utmaningar som hållbar utveckling innebär för oss. Samtidigt blir vi också mer attraktiva som investeringsmiljö och förbättrar vår konkurrenskraft på den internationella marknaden, säger näringsminister Mika Lintilä.

För att man ska lyckas genomföra förändringarna behöver man bland annat utveckla kompetensen inom hållbar finansiering på ett målmedvetet sätt samt att den offentliga sektorn vidtar samordnade åtgärder som hjälper att mobilisera privat finansiering betydligt mer uttryckligen i enlighet med FN-målen. Att genomföra förändringarna förutsätter också förmåga att identifiera investeringarnas effekter och rapportera om dem på ett övergripande sätt – såväl när det gäller ekonomisk, social som miljörelaterad hållbarhet. 

Fyra pilotprojekt ska bidra till att genomföra färdplanen 

Färdplanen ger olika aktörer en möjlighet att identifiera sin egen roll i arbetet med att främja hållbar finansiering. Arbetet med färdplanen drivs nu vidare med hjälp av fyra pilotekosystem som syftar till att identifiera konkreta metoder för att ta fram lösningar för hållbar finansiering. Till dessa hör bland att skala havsbaserad vindkraft och hållbar proteinproduktion i Finland samt att främja klimatsmarta vattenlösningar och export av yrkesutbildning. 

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för den nationella samordningen av projektet. I styrgruppen finns representanter för de centrala ministerierna och Utbildningsstyrelsen. 

Ytterligare upplysningar: 
Sari Tasa, nationell samordnare för projektet, specialsakkunnig, tfn 0295 048 242, [email protected]
 

Back to top