Skip to content
Government and ministries

Investeringar i samhällsutveckling som hjälp för barns och familjers välbefinnande samt som stöd för de ungas utbildning och sysselsättning

Arbets- och näringsministeriet
24.11.2020 11.55
Pressmeddelande

Jyväskylä, Tammerfors, Högfors och Vichtis startade ett projekt där man på ett förutseende sätt och i rätt tid tar itu med barns, ungas och familjers problem. Målet är att öka välfärden och minska kostnaderna för korrigerande tjänster samt behovet av arbetslöshetsförmåner.

Nytt i projektet är att kommunerna endast betalar för uppnående av resultatmålen för projektet, till exempel för avläggande av examen på andra stadiet, sysselsättning eller minskning av antalet olovliga frånvarofall i skolan. I försöket utnyttjades modellen Social Impact Bond (SIB), som är en form av investeringar med samhällseffekt. Projektverksamheten finansieras med investerarnas privata kapital, som kommunerna utöver en skälig avkastning betalar tillbaka endast om resultatmålen nås.

Avläggande av examen på andra stadiet och sysselsättning är centrala faktorer för att etablera sig som samhällsmedlem. Cirka 15 procent av de unga – till och med hälften av de unga som fått vård utom hemmet inom barnskyddet – blir dock utan examen efter grundskolan. Kostnaden för samhället för en ung person som står utanför utbildning och arbete är cirka 18 000 euro per år.

Kommunerna fastställde målen för projekten


Projektet i Jyväskylä har två målgrupper. Målet är att 70 procent av de unga som deltar i projektet och löper risk att falla ur andra stadiet ska få avgångsbetyg. Det andra målet är att placeringarna inom barnskyddet för lågpresterande sjätteklassare som löper risk att bli klienter inom barnskyddet minskar med 50 procent för deltagarna och att skolframgången förbättras.

– Det är nödvändigt att hitta nya finansierings- och verksamhetssätt för att förebygga problem. I projektet prövar Jyväskylä ett nytt förebyggande tillvägagångssätt och en ny finansieringsmodell, och vi hoppas att resultaten talar för sig själv, sammanfattar Eino Leisimo, sektordirektör för utbildningen i Jyväskylä stad, målen för försöket.

Målet för Tammerfors är att 80 procent av de unga inom vård utom hemmet får minst examen på andra stadiet och 80 procent är i förvärvsarbete eller studerar vid 25 års ålder.

Högfors, Vichtis och samkommunen för grundtrygghet Karviainen som ägs av dem har som mål att minska behovet av korrigerande tjänster med hjälp av stöd i rätt tid och i ett tidigt skede till barnfamiljerna.

Kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling, som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet, har berett projektet tillsammans med kommunerna. För genomförandet av projektet och för insamlingen av investerarnas kapital svarar FIM Kapitalfonder Ab, som valts genom den konkurrensutsättning som förutsätts i upphandlingslagen, tillsammans med Centralförbundet för Barnskydd. Projektet påbörjas i början av 2021 och pågår i tio år.

– Coronakrisen har ökat behovet av snabbt och tidigt stöd, särskilt för utsatta barn, unga och familjer, samtidigt som de offentliga aktörernas ekonomiska resurser går till att finansiera korrigerande barnskyddstjänster. Genom att kombinera det kapital för investeringar i samhällsutveckling som fås från privata investerare med den förebyggande tjänst som produceras av de bästa aktörerna strävar projektet efter att uppnå utveckling av välbefinnandet samtidigt som det minskar kostnaderna för barnskyddet. Om projektet lyckas är både familjer och den offentliga sektorn och investerarna vinnare, berättar direktören för FIM Kapitalfonder Ab Jani Kempas som ansvarar för genomförandet av projektet.

Ett motsvarande SIB-projekt som syftar till barns och ungas välbefinnande har redan tidigare inletts i Helsingfors, Tavastehus, Kimitoön, Lojo och Vanda. I Finland har SIB-modellen dessutom utnyttjats för att främja välbefinnandet i arbetet inom den offentliga sektorn samt för att sysselsätta invandrare och långtidsarbetslösa. Det planeras också andra projekt.

Ytterligare information:
Mika Pyykkö, direktör, kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 135
Anna Tonteri, ledande sakkunnig, kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 163
Jani Kempas, direktör, investeringar i samhällsutveckling, FIM Kapitalfonder Ab, tfn (09) 6134 6494

Back to top