Skip to content
Government and ministries

Vid mötet i konkurrenskraftsrådet den 28 november behandlades konsumenträttigheter och företags skatterapportering

Arbets- och näringsministeriet
28.11.2019 17.03
Pressmeddelande
Timo Harakka ledde mötet
Bild: Europeiska unionen

EU:s ministrar med ansvar för industri och inre marknad samlades under ledning av arbetsminister Timo Harakka och näringsminister Katri Kulmuni i Bryssel den 28 november 2019. Vid mötet i konkurrenskraftsrådet antog ministrarna rådets allmänna riktlinje om direktivet om grupptalan för konsumenter. Nästa steg är att inleda förhandlingar om direktivet med Europaparlamentet.

Genom direktivet om grupptalan för konsumenter, vars syfte är att effektivisera tillgodoseendet av konsumenternas rättigheter, åläggs medlemsländerna att i sitt rättssystem införliva ett förfarande med grupptalan i enlighet med kraven i direktivet. Enligt direktivet kan en företrädare väcka talan på konsumenternas vägnar i ett ärende där konsumenternas gemensamma intressen har kränkts.

– Jag är mycket glad över att ministrarna nådde en allmän riktlinje om direktivet om grupptalan. Genom direktivet stärks konsumenternas möjligheter att effektivare försvara sina rättigheter inom hela EU samtidigt som näringsidkare skyddas mot missbruk, säger minister Harakka.

Vid mötet i konkurrenskraftsrådet behandlades också ett annat lagstiftningsförslag, nämligen ett direktiv om offentliggörande av stora multinationella företags inkomstskatter.

 – Tyvärr nådde vi inte samförstånd i frågan. Förhoppningsvis hittas en lösning på den i de fortsatta förhandlingarna, säger minister Harakka.

– År 2016, när Panamadokumenten blev offentliga, lovade EU:s beslutsfattare vidta åtgärder mot skatteflykt. Jag är besviken över att vi inte kunde uppfylla de löften som getts till EU-medborgarna och hoppas att frågan aktivt kommer att främjas av både den nya kommissionen och de kommande ordförandena, konstaterar Timo Harakka.

Ministrarna diskuterade också EU:s externa konkurrenskraft, som är nära förknippad med den strategi för hållbar tillväxt som det finländska ordförandeskapet har berett.

– Med tanke på EU:s yttre konkurrenskraft är det viktigt att EU har en fungerande inre marknad, innovationsförmåga, tillräcklig kompetens och en sådan miljö för affärsverksamheten som gör det möjligt för företagen att växa och som lockar investeringar. Dessutom måste vi säkerställa att den globala marknaden fungerar jämlikt. Denna diskussion kan fungera som underlag för den nya kommissionen när den bereder unionens politik för den kommande femårsperioden, sammanfattar minister Harakka resultatet av diskussionen.

Vid lunchen diskuterade ministrarna SMF-politiken och prioriteringarna i den kommande SMF-strategin under ledning av minister Katri Kulmuni.

Mer information:
Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7224
Pauliina Porkka, arbetsministerns tjänstemannasekreterare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 278

Jari Partanen, näringsministerns statssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 591 1377
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 8015

Janne Känkänen, direktör (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 200
Anniina Lehtonen, kommunikationsexpert, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 476 3736

Back to top