Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Kilpailukykyneuvostossa 28.11. esillä kuluttajien oikeudet ja yritysten veroraportointi

Työ- ja elinkeinoministeriö
28.11.2019 17.03
Tiedote
Työministeri Harakka toimi puheenjohtajana KIKY-kokouksessa
Kuva: Euroopan unioni

EU:n teollisuudesta ja sisämarkkinoista vastaavat ministerit kokoontuivat työministeri Timo Harakan ja elinkeinoministeri Katri Kulmunin johdolla 28.11.2019 Brysselissä. Kilpailukykyneuvostossa hyväksyttiin neuvoston yleisnäkemys kuluttajien oikeuksia vahvistavasta edustajakannedirektiivistä, mikä tarkoittaa, että neuvottelut voidaan käynnistää Euroopan parlamentin kanssa.

Kuluttajien oikeuksien toimeenpanon tehostamiseen liittyvällä edustajakannedirektiivillä velvoitetaan jäsenvaltioita sisällyttämään oikeusjärjestelmäänsä direktiivin mukaiset vaatimukset täyttävä edustajakannemenettely. Direktiivin mukaan edustaja voisi nostaa kanteen kuluttajien puolesta asiassa, jossa kuluttajien yhteisiä etuja on loukattu.

- Olen erittäin iloinen, että saavutimme ministereiden kanssa yleisnäkemyksen edustajakannedirektiivistä. Direktiivillä vahvistettaisiin kuluttajien mahdollisuutta puolustaa oikeuksiaan tehokkaammin koko EU:n alueella suojaamalla samalla elinkeinonharjoittajia väärinkäytöksiltä, ministeri Harakka sanoo.

Kilpailukykyneuvostossa käsiteltiin myös toista lainsäädäntöehdotusta, suurten kansainvälisesti toimivien yritysten tuloverotietojen julkistamista koskevaa direktiiviä.

- Valitettavasti emme saavuttaneet asiassa yhteisymmärrystä. Toivottavasti asia saadaan etenemään jatkoneuvotteluissa, ministeri Harakka sanoo.

- Vuonna 2016, kun Panaman paperit tulivat julkisuuteen, EU-päättäjät lupasivat veronkierron vastaisia toimia. Olen pettynyt, ettemme päässeet lunastamaan EU-kansalaisille annettuja lupauksia. Toivon, että asiaa edistetään aktiivisesti sekä uuden komission että tulevien puheenjohtajien toimesta, Timo Harakka toteaa.

Lisäksi ministerit keskustelivat EU:n ulkoisesta kilpailukyvystä, joka liittyy kiinteästi Suomen EU-puheenjohtajamaana valmistelemaan kestävän kasvun strategiaan.

- EU:n ulkoisen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että EU:lla on toimivat sisämarkkinat, kyky innovoida, riittävä osaaminen sekä liiketoimintaympäristö, joka mahdollistaa yritysten kasvamisen ja houkuttelee investointeja. Lisäksi on varmistettava, että globaalit markkinat toimivat tasapuolisesti. Keskustelu evästää uutta komissiota sen valmistellessa Unionin politiikkaa seuraavalle viisivuotiskaudelle, ministeri Harakka summaa keskustelun antia.

Lounaalla ministerit keskustelivat pk-yrityspolitiikasta ja tulevan pk-yritysstrategian painopisteistä ministeri Katri Kulmunin johdolla.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Jenni Karjalainen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7224
työministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat) Pauliina Porkka, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 048 278

elinkeinoministerin valtiosihteeri Jari Partanen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 040 591 1377
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 050 431 8015

johtaja Janne Känkänen (EU- ja kansainväliset asiat), työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 506 4200
viestintäasiantuntija Anniina Lehtonen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 050 476 3736

 
Sivun alkuun