Skip to content
Government and ministries

Konkurrenskraftsrådet den 29 november: EU:s rymd-, forsknings- och innovationsprogram

Arbets- och näringsministeriet
29.11.2019 18.39 | Publicerad på svenska 29.11.2019 kl. 19.02
Pressmeddelande
Bild: Europeiska unionen

Ministrarna med ansvar för forsknings- och rymdfrågor samlades under ledning av näringsminister Katri Kulmuni i Bryssel fredagen den 29 november 2019. Vid mötet i konkurrenskraftsrådet antogs rådets slutsatser om rymdlösningar för ett hållbart Arktis och om EU:s uppdaterade bioekonomistrategi samt gjordes framsteg i beredningen av forsknings- och innovationsprogram.

Rymdverksamhet som möjliggörare av hållbar tillväxt

Vid mötet antogs rådets slutsatser om rymdlösningar för ett hållbart Arktis. I slutsatserna framhävs att den europeiska rymdinfrastrukturen är viktig för uppföljningen av den arktiska miljön och för arktisk transport och ekonomisk verksamhet.

Dessutom diskuterade ministrarna hållbar rymdekonomi. I diskussionerna framhävdes både rymdens växande betydelse för Europas konkurrenskraft och hållbara utveckling. Dessutom framhävde ministrarna att Europa bör ha en ledande roll när det gäller att främja ansvarsfull rymdverksamhet på internationell nivå.

– Rymdteknik, data och tjänster skapar nya affärsmöjligheter för andra branscher och ger dem möjlighet till förnyelse och hållbar tillväxt, säger minister Kulmuni.

Beredningen av ramprogrammet för forskning och innovation Horisont Europa framskrider

Ministrarna enades om en partiell allmän riktlinje om skälen i förordningen om EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa och om kopplingarna mellan EU:s finansieringsprogram.

– Programmet Horisont Europa är av central betydelse för stärkandet av EU:s konkurrenskraft och för övergången till en klimatneutral och digital ekonomi. Detta påskyndar omvandlingen av forskningsresultat och innovationer till hållbar tillväxt, säger minister Kulmuni.

Ministrarna diskuterade också hur Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och dess kunskaps- och innovationsgrupper skulle kunna främja europeiska innovationer och partnerskap. Ministrarna enades om en partiell allmän riktlinje om förslaget till förordning om EIT. Behandlingen av den strategiska innovationsagenda som kompletterar förordningen om EIT fortsätter i december. 

Behandlingen av Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) forsknings- och utbildningsprogram fortsätter i nästa år under ledning av det kroatiska EU-ordförandeskapet.

I EU:s uppdaterade bioekonomistrategi framhävs hållbar användning av naturresurser

Ministrarna antog rådets slutsatser om EU:s uppdaterade bioekonomistrategi.

– Genom bioekonomi främjas industriell förnyelse, moderniseras primärproduktionen, förbättras miljöskyddet och stärks den biologiska mångfalden. Åtgärderna i den uppdaterade bioekonomistrategin bidrar till att svara på utmaningarna i hållbar användning av naturresurserna och i fråga om naturresursernas tillräcklighet, säger minister Kulmuni.

Vid lunchen diskuterade ministrarna hur man kan uppmuntra privata forsknings- och innovationsinvesteringar i hållbar tillväxt och hur programmet Horisont Europa kan utnyttjas för att uppnå detta mål.

Mer information:
Jari Partanen, näringsministerns statssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 591 1377
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 8015

Janne Känkänen, direktör (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 200
Anniina Lehtonen, kommunikationsexpert, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 476 3736

Back to top