Hyppää sisältöön

Kilpailukykyneuvostossa 29.11. EU:n avaruus-, tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2019 18.39
Tiedote
Kuva: Euroopan unioni

EU:n tutkimus- ja avaruusasioista vastaavat ministerit kokoontuivat ministeri Katri Kulmunin johdolla perjantaina 29. marraskuuta Brysselissä. Kilpailukykyneuvostossa hyväksyttiin neuvoston päätelmät avaruusratkaisuista arktisiin tarpeisiin ja päivitetystä biotalousstrategiasta, sekä edistyttiin tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien valmistelussa.

Avaruustoiminta kestävän kasvun mahdollistajana

Kokouksessa hyväksyttiin neuvoston päätelmät avaruusratkaisuista arktisiin tarpeisiin. Päätelmät korostavat eurooppalaisen avaruusinfrastruktuurin merkitystä arktisen ympäristön seurannan, arktisen liikenteen ja taloudellisen toiminnan kannalta.

Lisäksi ministerit keskustelivat kestävästä avaruustaloudesta. Käydyissä keskusteluissa korostui avaruuden kasvava merkitys Euroopan kilpailukyvylle ja kestävälle kehitykselle. Lisäksi ministerit korostivat, että Euroopan pitää olla johtavassa asemassa vastuullisen avaruustoiminnan edistämisessä kansainvälisesti.

- Avaruusteknologia, -data ja -palvelut luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia muiden alojen uudistumiseen ja kestävään kasvuun, ministeri Kulmuni sanoo.

Tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelman valmistelu etenee

Ministerit saavuttivat osittaisen yleisnäkemyksen EU:n seuraavan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Eurooppa -asetuksen johtolauseista ja EU:n rahoitusohjelmien välisistä yhteyksistä.

- Horisontti Eurooppa -ohjelman merkitys on keskeinen EU:n kilpailukyvyn vahvistamisessa ja siirtymisessä ilmastoneutraaliin ja digitaaliseen talouteen. Tämä vauhdittaa tutkimustulosten ja innovaatioiden hyödyntämistä kestäväksi kasvuksi, ministeri Kulmuni kertoo.

Ministerit keskustelivat myös siitä, miten Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) ja sen osaamis- ja innovaatioyhteisöt voisivat edistää eurooppalaisia innovaatioita ja kumppanuuksia. Ministerit saavuttivat osittaisen yleisnäkemyksen EIT:tä koskevasta asetusehdotuksesta. EIT-asetusta täydentävän strategisen innovaatioagendan käsittelyä jatketaan joulukuussa.  

Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) tutkimus- ja koulutusohjelman käsittelyä jatketaan ensi vuonna seuraavan EU-puheenjohtajamaan Kroatian johdolla.

EU:n päivitetyssä biotalousstrategiassa korostetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä

Ministerit hyväksyivät neuvoston päätelmät EU:n päivitetystä biotalousstrategiasta.

- Biotaloudella edistetään teollisuuden uudistumista, uudenaikaistetaan alkutuotantoa, parannetaan ympäristönsuojelua sekä vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta. Päivitetyn biotalousstrategian toimet auttavat vastaamaan luonnonvarojen käytön kestävyyteen ja riittävyyteen, ministeri Kulmuni painottaa.

Lounaalla ministerit keskustelivat siitä, kuinka houkutella kestävää kasvua tukevia yksityisiä tutkimus- ja innovaatioinvestointeja ja miten hyödyntää Horisontti Eurooppa –ohjelmaa tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin valtiosihteeri Jari Partanen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 040 591 1377
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 050 431 8015

johtaja Janne Känkänen (EU- ja kansainväliset asiat), työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 506 4200
viestintäasiantuntija Anniina Lehtonen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 050 476 3736

 
Sivun alkuun