Skip to content

Minister Haatainen: Medlemskapet i ILO har hjälpt att bygga upp det finländska arbetslivet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2020 12.09
Pressmeddelande
Minister Haatainen och generalsekreterare Guy Ryder
Tuula Haatainen ja Guy Ryder

Internationella arbetsorganisationen ILO firade ifjol sin hundraåriga vandring, och i år har det gått ett hundra år sedan Finland blev medlem i ILO.

Arbets- och näringsministeriet firar jubileumsåret genom att den 11 februari ordna ett seminarium för inbjudna gäster, som inleds av arbetsminister Tuula Haatainen. Huvudtalare vid seminariet är ILO:s generalsekreterare Guy Ryder.

– Ofta tänker man sig att trepartsbasis skulle vara en finländsk eller nordisk specialitet även om dess rötter framför allt är internationella, påminner minister Haatainen.

– När Finland blev självständigt representerade ILO saker som Finland och världen också då behövde som hastigast: social rättvisa och en samhällsfred baserad på dialog. Medlemskapet i ILO har hjälpt att bygga upp det finländska arbetslivet under hela Finlands självständighet, säger Haatainen.

Internationella arbetsorganisationen ILO

  • ILO bildades 1919 för att främja social rättvisa i syfte att bevara en hållbar världsfred.

  • Finland blev medlem i ILO samtidigt som vårt land gick med i Nationernas förbund 1920.

  • ILO skapar internationella konventioner för arbetslivet, av vilka de viktigaste gäller arbetstagarnas grundläggande mänskliga rättigheter. Finland har förbundit sig till 72 avtal och protokoll.

  • I ILO:s modell på trepartsbasis deltar företrädarna för arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer i organisationens arbete på lika villkor som företrädarna för olika staters regeringar.

Internationella arbetsorganisationen är en FN-organisation på trepartsbasis. Den har till uppgift att främja social rättvisa och anständiga arbetsvillkor. ILO skapar internationella konventioner för arbetslivet samt övervakar och stöder medlemsstaterna i iakttagandet av konventionerna.

– Enligt Finland är det viktigt att arbeta för anständiga arbetsvillkor i EU och övriga världen. Arbete är det effektivaste sättet att avlägsna fattigdom och ojämlikhet. Särskilt förbättring av kvinnornas ställning på arbetsmarknaden erbjuder betydande möjligheter att förbättra familjernas och samfundens utkomst. Ett gemensamt beslutsfattande av arbetsgivarna, arbetstagarna och regeringarna i ILO:s 187 medlemsländer säkerställer att alla parter förbinder sig till gemensamma avtal, betonar minister Haatainen.

Vid jubileumsseminariet behandlas ILO:s inverkan och utvecklingen av arbetslivet och den sociala dialogen. Företrädare för de finländska arbetsmarknadsparterna samt övriga sakkunniga på hög nivå presenterar sina synpunkter.

ILO:s generaldirektör Guy Ryder träffar under sitt besök i Helsingfors även statsminister Sanna Marin och andra ministrar.

Ytterligare upplysningar:

Jenni Karjalainen, specialmedarbetare, tfn 040 751 5496
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 131

Back to top