Skip to content
Government and ministries

Ministermöten dryftar lösningar för ren energi och återhämtning från corona

Arbets- och näringsministeriet
21.9.2020 15.37
Pressmeddelande

Saudiarabien ordnar två betydande ministermöten inom energisektorn som virtuella möten den 22–23 september 2020. Clean Energy Ministerial (CEM11) samt teknologikongressen Mission Innovation (MI-5), som ordnas för femte gången, samlar representanter för bland annat G20-länderna, de nordiska länderna och Europeiska kommissionen för att diskutera hur övergången till lösningar för ren energi kan påskyndas. CEM-mötet kommer att ha representanter på ministernivå från nästan alla deltagande länder.

CEM11 ordnas tisdagen den 22 september. I enlighet med temat ”supporting the recovery, shaping the future” fokuserar mötet på åtgärder inom energisektorn i samband med återhämtningen från coronaepidemin och på nya sätt att påskynda övergången till ren energi. I MI-5-diskussionerna dras det upp riktlinjer för de framtida verksamhetsformerna för samarbetet. Ordförande för mötena är Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman Al Saud.

- Finland har kompetens på hög nivå när det gäller lösningar för ren energi. Ett bevis på det är den årliga exporten värd miljarder euro inom energiteknik. De globala energinätverken erbjuder Finland utmärkta möjligheter att lyfta fram vår kompetens. De här möjligheterna kommer vi att aktivt utnyttja också i framtiden, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Finland håller ett anförande vid CEM-sammanträdet den 22 september som första EU-land. Vid sammanträdet diskuteras konkreta åtgärder för att kraftigt främja ren energi fram till 2030. Finland betonar betydelsen av innovationer och investeringar inom ren energi vid återhämtningen från corona och CEM-forumets roll när det gäller att främja lösningar för ren energi under det kommande årtiondet.

Vid MI-5-mötet den 23 september diskuteras revideringen av initiativet Mission Innovation och formerna för den fortsatta verksamheten. Finland stöder främjandet av MI-insatser. Inom ramen för initiativet strävar man i fortsättningen efter att på global nivå skapa innovationer i samband med Power-to-X, väte och ren sjöfart.

Efter CEM11- och MI-5-mötena träffas G20-ländernas energiministrar i Riad den 27–28 september.  

CEM11- och MI-5-möten ger regeringar, ledande cleantech-organisationer, innovatörer och finansiärer en möjlighet till en dialog på hög nivå och utbyte av bästa praxis för att påskynda övergången till en koldioxidsnål framtid. Den offentliga och privata sektorns engagemang bygger upp samarbetet mellan industrin, regeringarna och det civila samhället och hjälper till att skala upp lösningar för ren energi så att de kan genomföras på olika håll i världen.

Ministermötet för ren energi, som hölls första gången 2010, är ett forum där 25 stora ekonomier (G20+) och de nordiska länderna samarbetar för att påskynda övergången till en global ekonomi för ren energi genom att dela med sig av bästa lösningar och gemensam praxis. CEM-länderna står för 75 procent av världens växthusgasutsläpp, men också för 90 procent av de globala investeringarna i ren energi.

Mission Innovation (MI) är ett globalt initiativ som syftar till att påskynda innovationer inom ren energi och projekt för bättre tillgång till ren energi.

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 4316518    
Juho Korteniemi, specialsakkunnig, tfn +358 50 567 0715

Back to top