Skip to content

Mikko Vähä-Sipilä har utnämnts till direktör för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens som förvaltas av arbets- och näringsministeriet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.8.2021 13.10
Nyhet
Mikko Vähä-Sipilä

Doktor i samhällsvetenskaper Mikko Vähä-Sipilä har utnämnts till en tjänst som direktör vid arbets- och näringsministeriet från och med den 24 augusti 2021. Regeringen fattade beslut om utnämningen den 19 augusti 2021.

Direktören har till uppgift att leda EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF-åtgärder)
vid arbets- och näringsministeriet. Direktören ska ansvara för förvaltningen av stödinstrumentet och samordningen av genomförandet vid ministeriet samt för samarbetet med ministeriets olika avdelningar och finansministeriet.

– Arbets- och näringsministeriet har en viktig roll i genomförandet av Finlands plan för återhämtning och resiliens. Ett effektivt genomförande av planen och en god förvaltning åstadkoms i samarbete med många aktörer, kommenterar Mikko Vähä-Sipilä. 

Vähä-Sipilä har arbetat som projektledare vid arbets- och näringsministeriet sedan 2020. Dessförinnan har han arbetat med uppgifter inom regional- och strukturpolitik samt energi vid Europeiska kommissionen, som specialsakkunnig i internationella frågor och EU-frågor vid Försörjningsberedskapscentralen samt som programkoordinator och forskare vid Tammerfors universitet.

Tjänsten söktes av 34 personer.

Vad är EU:s facilitet för återhämtning och resiliens? 

EU:s återhämtningsinstrument påskyndar människors, ekonomins och samhällets återhämtning från coronakrisen. EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) är det största programmet inom EU:s återhämtningsinstrument. Målet är att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen och att förbättra medlemsstaternas återhämtningsförmåga.

Finansieringen av Finlands program för hållbar tillväxt kommer från EU:s återhämtningsinstrument. Finlands program för hållbar tillväxt stöder en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet. Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. Med hjälp av återhämtningsfinansieringen främjas en förnyelse av näringsstrukturen och en konkurrensfördel som baserar sig på finländska företags hållbara lösningar.

Ytterligare information:
Krista Turunen, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7178
Mikko Vähä-Sipilä, projektledare (fr.o.m. 24.8 direktör), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7166
 

Back to top