Skip to content
Government and ministries

Finlands turismstrategi har uppdaterats och prioriterar samarbete vid fördubbling av turismexporten

Arbets- och näringsministeriet
26.11.2019 14.51
Pressmeddelande
Lumisia kuusipuita talvella Suomessa.
Luminen talvimaisema Suomesta.

Finlands mål är att vara det turistmål i Norden som växer på det mest hållbara sättet. Turismutvecklingen sker genom ansvarsfull och växande affärsverksamhet som grundar sig på tjänster och som skapar välfärd och sysselsättning året om i hela Finland.

Följande fyra prioriteringar, som identifieras i strategin, gör det möjligt för turismen att växa och förnya sig på ett hållbart sätt:

1) att främja verksamhet i enlighet med principerna för hållbar utveckling,

2) att svara på den digitala omvälvningen,

3) att förbättra tillgängligheten med hänsyn till turismens behov och

4) att säkerställa en verksamhetsmiljö som stöder konkurrensförmågan.

År 2017 utgjorde turismexporten över 17 procent av exportinkomsterna för tjänster. Den totala efterfrågan inom turismen var cirka 15 miljarder euro och dess direkta andel av bruttonationalprodukten var 2,6 procent. Turismen har betydande regionalekonomiska konsekvenser. Branschen upprätthåller regionernas livskraft och sysselsätter över 140 000 personer runt om i Finland.

– För Finland är turismen en tjänstebransch med stor potential och en exportbransch som växer. De prioriteringar som identifierats i turismstrategin gör det möjligt att nå vårt mål att fördubbla turismexporten till åtta miljarder euro senast 2028, berättar kanslichef Jari Gustafsson vid arbets- och näringsministeriet.

Gemensamt rättesnöre för utvecklingsarbetet inom turismen

Ett genomgående tema i strategin är det samarbete som är nödvändigt för att kunna uppnå en hållbar tillväxt och förnyelse inom turismen. Turismstrategin har till uppgift att för aktörerna inom turismen vara ett gemensamt rättesnöre i turismutvecklingsarbetet. Åtgärderna genomförs förvaltningsövergripande och som ett samarbete mellan en stor grupp av aktörer. Genomförandet följs upp av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, MiniMatka, vars verksamhet samordnas av arbets- och näringsministeriet.

– Samarbetets betydelse för utvecklingen av turismens tillväxt och förnyelse är stor, vilket också syns i strateginamnet. Att fördubbla turismexporten förutsätter att turismprodukterna skräddarsys omsorgsfullt och högklassigt i enlighet med målgruppernas önskemål. Produkterna ska vara lätta att köpa digitalt, och turismen ska utvecklas i enlighet med hållbar utveckling, betonar kanslichef Gustafsson.

Turismstrategin diskuteras på ett turismseminarium fredagen den 29 november i Helsingfors. Seminariet ordnas på kanslichefens Jari Gustafsson begäran. Medierepresentanter är välkomna till seminariet.

Finlands turismstrategi för 2019–2028

”Tillsammans blir det mer – hållbar tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland” är Finlands turismstrategi för 2019–2028. I strategin uppställs mål fram till 2028 och fastställs åtgärder för 2019–2023 för utvecklingen av turismen. Bakom turismstrategin finns Vägkartan för tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland 2015–2025, vars uppdatering 2019 samordnades av arbets- och näringsministeriet. Ministeriet svarar för prioriteringarna i Finlands turismpolitik och samordnar utvecklingsarbetet tillsammans med andra ministerier och aktörer inom branschen.

Se arbets- och näringsministeriets och Visit Finlands turismseminarium på webben

Seminariet direktsänds på webben fredagen den 29 november 2019 kl. 9–12.30 (på finska): https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/visit-finland/2019/temn-ja-visit-finlandin-matkailuseminaari/

Mer information:

Sanna Kyyrä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, [email protected], tfn 050 358 9497 (turismstrategin)
Johanna Keskitalo, kommunikationsexpert, arbets- och näringsministeriet, [email protected], tfn 050 438 3692 (medier)
Kaisu Mäkelä, projektassistent, Visit Finland, [email protected], tfn 050 515 0355 (förfrågningar om seminariet)

Back to top