Skip to content
Government and ministries

Långtidsarbetslösheten fortsätter att minska

Arbets- och näringsministeriet
21.8.2018 9.06
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av juli sammanlagt 284 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 45 000 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 11 300. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 77 000, vilket är 29 200 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 99 000, dvs. 16 700 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 6 500 färre än i juli i fjol, dvs. sammanlagt 39 200. I januari–juli avslutades i genomsnitt 68,0 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 4,8 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juli månad 48 100 nya lediga jobb, dvs. 8 900 fler än i juli i fjol. Allt som allt fanns det i juli 91 600 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 16 400 fler än för ett år sedan.

I slutet av juli deltog 105 900 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 100 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

I slutet av juli fanns det i hela landet 17 300 permitterade, vilket är 5 000 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 11 100, vilket är 2 800 färre än i juli i fjol.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 6,5 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juli 75 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 74,1 procent, dvs. 2,1 procentenheter högre än i juli i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 183 000, vilket är 24 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 6,5 procent, dvs. 1,0 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:
ANM:s sysselsättningsöversikt

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: http://www2.toimialaonline.fi/  sökväg Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

Back to top