Skip to content
Media

Nordiska ministerrådets regionministrar: Multilokalitet skapar ny livskraft i regionerna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2021 18.09
Pressmeddelande
Bild: Magnus Fröderberg/Norden.org

Nordiska ministerrådets regionministrar diskuterade multilokalitet och grön återhämtning under ett hybridmöte i Helsingfors den 16 september 2021. Ministrarna beslutade inleda ett forskningsprojekt för att utreda de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av multilokalitet i olika regioner.

Näringsminister Mika Lintilä var ordförande för mötet.

I och med coronapandemin har platsens betydelse på ett nytt sätt lyfts fram i diskussionen både i människornas vardag och i politiken. Ministrarna såg många möjligheter med multilokalitet som ökar regionernas ekonomiska och sociala livskraft.

– Multilokalitet skapar nya möjligheter för den regionala ekonomin, företagsverksamheten och tillgången på kompetent arbetskraft. Digitalisering och snabba datakommunikationsförbindelser är viktiga framtidsinvesteringar för multilokaliteten. Samtidigt behövs det flexibla, regionalt differentierade sätt att ordna tjänster som stöder en smidig vardag för människorna, konstaterar minister Lintilä.

Multilokaliteten är också förenad med olika samhälleliga och kulturella utmaningar samt utmaningar som hänför sig till ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vid mötet presenterade direktören för Nordregion Rolf Elmèr ett nytt projekt för att utreda multilokaliteten. Ministrarna beslutade att stödja inledandet av projektet.

Grön återhämtning skapar nya affärsmöjligheter

Regionministrarna diskuterade också möjligheterna till grön återhämtning i olika regioner och hur den gröna övergången kan påskyndas. Grön återhämtning handlar inte bara om att uppnå klimatmålen utan också om nya näringsmöjligheter. Professorn i ekonomi Jens Suedekum från Düsseldorfs universitet och rektor Juha-Matti Saksa från Villmanstrands tekniska universitet höll inledande anföranden om hållbar tillväxt.

– Den gröna återhämtningen medför nya möjligheter till exempel för affärsverksamheten inom miljöbranschen, vars betydelse som konkurrenskraftsfaktor i den globala ekonomin har ökat. Ett nordiskt samarbetsobjekt kunde vara biobaserad ekonomi också i glesbygden. Bioekonomin har en viktig roll när det gäller att nå målet om koldioxidsnålhet och ett resurseffektivt samhälle, konstaterar minister Lintilä.

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Marikki Järvinen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0550
Hanna-Maria Urjankangas, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3739

Back to top