Skip to content
Media

Pohjoismaiden ministerineuvoston alueministerit: Monipaikkaisuudesta uutta elinvoimaa alueille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2021 18.09
Tiedote
Kuva: Magnus Fröderberg/Norden.org

Pohjoismaiden ministerineuvoston alueministerit keskustelivat monipaikkaisuudesta ja vihreästä elpymisestä Helsingissä järjestetyssä hybridikokouksessa 16.9.2021. Ministerit päättivät käynnistää tutkimushankkeen, jossa selvitetään monipaikkaisuuden taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia eri alueilla.

Kokouksen puheenjohtajana toimi elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Koronapandemian myötä paikan merkitys on noussut uudella tavalla keskusteluun sekä ihmisten arjessa että politiikassa. Ministerit näkivät monipaikkaisuudessa paljon mahdollisuuksia, jotka lisäävät alueiden taloudellista ja sosiaalista elinvoimaa.

–  Monipaikkaisuus luo aluetalouksille, yritystoiminnalle ja osaavan työvoiman saatavuudelle uusia mahdollisuuksia. Digitaalisuus ja nopeat tietoliikenneyhteydet ovat monipaikkaisuuden keskeisiä tulevaisuusinvestointeja. Samalla tarvitaan joustavia, alueellisesti eriytyviä palveluiden järjestämistapoja, joilla tuetaan ihmisten arjen sujuvuutta, ministeri Lintilä toteaa.

Monipaikkaisuuteen liittyy myös erilaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia sekä taloudellisen ja ekologisen kestävyyden haasteita. Kokouksessa Nordregion johtaja Rolf Elmèr esitteli uutta monipaikkaisuutta selvittävää hanketta, jonka käynnistämistä ministerit päättivät tukea.

Vihreä elpyminen tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Alueministerit keskustelivat myös vihreän elpymisen mahdollisuuksista erilaisilla alueilla sekä siitä, miten vauhdittaa vihreää siirtymää. Vihreässä elpymisessä on kyse paitsi ilmastotavoitteiden saavuttamisesta, myös uusista elinkeinomahdollisuuksista. Taloustieteen professori Jens Suedekum Düsseldorfin yliopistosta ja rehtori Juha-Matti Saksa Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta pitivät alustuspuheenvuorot kestävästä kasvusta.

– Vihreä elpyminen tuo uusia mahdollisuuksia esimerkiksi ympäristöliiketoiminnalle, jonka painoarvo globaalin talouden kilpailukykytekijänä on kasvanut. Yksi Pohjoismaiden yhteistyön kohde voisi olla biopohjainen talous myös harvaan asutuilla alueilla. Biotaloudella on merkittävä rooli vähähiilisyystavoitteen ja resurssitehokkaan yhteiskunnan tavoittelussa, ministeri Lintilä toteaa.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv. asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 029 504 7171
neuvotteleva virkamies Marikki Järvinen, TEM, p. 029 506 0550
johtava asiantuntija Hanna-Maria Urjankangas, TEM, p. 029 506 3739

Back to top