Skip to content
Media

Lagändringar som möjliggör öppnandet av Finlands, Estlands och Lettlands gemensamma naturgasmarknad träder i kraft 1.3.2019

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2019 14.12
Pressmeddelande
Foto: Baltic Connector

Den gemensamma regionala naturgasmarknaden för Finland, Estland och Lettland öppnas för konkurrens vid ingången av 2020 i samband med ibruktagandet av förbindelseledningen Balticconnector, som är under byggnad och som sammanlänkar naturgasnäten i Finland och Estland. Statsrådet föreslår att de ändringar av naturgasmarknadslagen som möjliggör reformen stadfästs vid presidentföredragningen den 22 februari 2019.

Den gemensamma regionala naturgasmarknaden för Finland, Estland och Lettland öppnas för konkurrens vid ingången av 2020 i samband med ibruktagandet av förbindelseledningen Balticconnector, som är under byggnad och som sammanlänkar naturgasnäten i Finland och Estland. Statsrådet föreslår att de ändringar av naturgasmarknadslagen som möjliggör reformen stadfästs vid presidentföredragningen den 22 februari 2019.

Lagen om ändring av naturgasmarknadslagen och lagen om ändring av 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden träder i kraft vid ingången av mars.

Lagändringarna innehåller bestämmelser om nedsättning av överföringsavgifterna för naturgassystemets utlandsförbindelser som bryter naturgassystemets isolering och bestämmelser om skapande av ett regionalt inmatnings- och uttagssystem som omfattar två eller flera EU-medlemsstater. Dessutom finns det bestämmelser om Energimyndighetens behörighet att under övergångsperioden, dvs. åren 2020 och 2021, fastställa avgifterna och villkoren för gasöverföring i naturgasnätets gränsledningar.

I och med lagreformen preciseras lagstiftningen om naturgasmarknaden så att den stöder införande av den regionala gemensamma marknaden genom att överföringsnätsinnehavarnas rättigheter och Energimyndighetens befogenheter utvidgas för att ett regionalt tariffarrangemang samt ett regionalt inmatnings- och uttagssystem ska kunna skapas.

För att marknaden ska kunna öppnas för konkurrens undertecknade överföringsnätsinnehavarna i Finland, Estland och Lettland förra veckan (14.2.2019) ett avtal om slopande av överföringsavgifterna i sammanlänkningar och kompensation av kostnaderna för gasöverföring mellan länderna. Från Finland deltog Gasum Oy och Baltic Connector Oy i förhandlingarna.

ITC-avtalet (inter-transmission system operator compensation) mellan överföringsnätsinnehavarna i de tre ovan nämnda länderna betyder att överföringsavgifterna för naturgas slopas vid inmatnings- och uttagspunkterna i det sammanlänkade naturgasnätet och att en enhetlig inmatningsavgift införs vid samtliga införselställen från och med ingången av 2020.

Ytterligare upplysningar:

Arto Rajala, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 4828

 

Back to top