Skip to content
Government and ministries

Tiilikainen: Förslag till lagstiftning som förbjuder stenkol som energikälla ges nästa år
Finland med och bildar kolfri allians vid klimatmötet i Bonn

Arbets- och näringsministeriet
16.11.2017 13.15
Pressmeddelande

Finland har tillsammans med Kanada, Storbritannien och över 20 andra partnerländer och partnerdelstater bildat alliansen Powering Past Coal, som ska uppmuntra regeringar, företagsvärlden och olika organisationer att snabbt överge den traditionella kolkraften. Alliansen offentliggjordes torsdagen den 16 november 2017 i samband med klimatmötet i Bonn.

Alliansen har som mål att få med minst 50 partner före klimatmötet i Katowice nästa år.

Finland har förbundit sig till att slopa användningen av kol i energiproduktionen före 2030.

– Kolets tid är förbi – såväl i Finland som i resten av världen. Som ett led i genomförandet av energi- och klimatstrategin har vi redan börjat bereda lagstiftning som förbjuder energiutvinning ur stenkol. Vi strävar efter att kunna lämna en proposition till riksdagen nästa år. Jag hoppas att vi kan fungera som exempel och inspiration även för andra länder, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

I Finland har användningen av stenkol som energikälla minskat under de senaste tio åren. De förnybara energikällornas andel av den slutliga energiförbrukningen är för närvarande 39 %, och målet är att andelen ska vara över 50 % år 2030. Utvecklingen stärks även av vårt skattesystem, där användning av energikällor som ger upphov till växthusgaser beskattas hårdare.

Ytterligare upplysningar:
Petteri Kuuva, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 331 5309
Vilhartti Hanhilahti, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 40 836 4823
Riikka Lamminmäki, kommunikationsexpert, miljöministeriet, tfn +358 29 525 0343 (på plats i Bonn)

Back to top