Skip to content
Government and ministries

Arbetslösa stöds när det gäller att starta företagsverksamhet och i fråga om regional rörlighet

Arbets- och näringsministeriet
19.9.2017 11.40
Pressmeddelande

Regeringen föreslår riksdagen att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras så att arbetslösa kan inleda företagsverksamhet och trots företagsverksamheten få arbetslöshetsförmån i fyra månader.

– Vår avsikt är att sänka tröskeln för företagande och att sporra arbetslösa att starta företagsverksamhet. Systemet med utkomstskydd för arbetslösa måste stödja arbetslösas möjligheter att få sysselsättning antingen i ett anställningsförhållande eller som företagare, påpekar arbetsminister Jari Lindström.

I nuläget är det så att om en arbetslös person inleder företagsverksamhet på heltid som pågår över två veckor, kan personen inte få arbetslöshetsförmån, så den nu föreslagna ändringen underlättar startandet av företagsverksamhet. Om den arbetslösa personen får inkomst av företagsverksamheten, beaktas inkomsten i beloppet av utbetald arbetslöshetsförmån.

Stöd för rörlighet som syftar till anställning

Regeringspropositionen med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa breddar också tillämpningsområdet för rörlighetsunderstödet.

Den regionala rörligheten bland arbetslösa stöds genom att rörlighetsunderstöd även betalas för deltidsarbete där den genomsnittliga arbetstiden understiger 18 timmar i veckan. Dessutom kan, när övriga kriterier uppfylls, rörlighetsunderstöd betalas om inledandet av arbetet förutsätter deltagande i arbetsrelaterad utbildning. Rörlighetsunderstödet kan betalas förhöjt på basis av försörjningsplikt och särskilt långa arbetsresor.

– Ändringarna syftar till att underlätta matchningsproblem på arbetsmarknaden. Målet är att öka rörlighet som syftar till anställning och därigenom samtidigt förbättra företagens tillgång på arbetskraft, sammanfattar minister Lindström.

Regeringspropositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2018.

Ytterligare upplysningar:

Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 5740 236

Timo Meling, äldre regeringssekreterare, tfn 029 50 49084

Back to top