Skip to content
Government and ministries

Nya Business Finlands tjänster ska inte öppnas för konkurrens

Arbets- och näringsministeriet
10.8.2017 16.13 | Publicerad på svenska 11.8.2017 kl. 9.31
Pressmeddelande

Tekes och Finpro sammanslås vid ingången av 2018 till en ny aktör – Business Finland. Business Finland samlar i fortsättningen alla tjänster kring innovationsfinansiering, export, investeringar och främjande av turism under ett tak.

I finansministeriets budgetförslag för 2018 ingår ett förslag att Business Finland ska konkurrensutsätta och köpa experttjänster som främjar FoUI-verksamhet, internationalisering, utländska investeringar och turism. Enligt förslaget köps tjänsterna i första fasen, som varar högst tre år, på basis av ett serviceavtal mellan Innovationsfinansieringsverket och bolaget Business Finland. Därefter öppnas tjänsterna för konkurrens.

Enligt arbets- och näringsministeriets syn är finansministeriets förslag inte förenligt med målen för reformen. De nuvarande Team Finland-aktörerna köper redan i nuläget en stor del av sitt serviceutbud på marknaden. Det är inte till alla delar möjligt att släppa ut Business Finlands funktioner på marknaden på grund av de myndighetsuppgifter som ingår i funktionerna. Arbets- och näringsministeriet och finansministeriet ska förhandla om förslaget vecka 33.

Ytterligare upplysningar:

Ilona Lundström, överdirektör, ANM, tfn 029 504 7186

Back to top